Vào ngày 21 tháng 12 năm 2018, các lãnh đạo Quốc hội và các viên chức Nhà Trắng đã đồng ý để kéo dài thời hạn tài trợ của chính phủ cho đến ngày 08 tháng 12 năm 2019.

Mặc dù, vấn đề di trú đang là mối quan tâm lớn; tuy nhiên vấn đề thay đổi chương trình EB-5 vào ngày hết hạn sẽ không là ưu tiên đầu của chính phủ hiện tại. Chính phủ đang đặt ưu tiên cho vấn đề bức tường tại biên giới Mexico và tổng thống thậm chí đe dọa đóng cửa chính phủ nếu vấn đề ngân sách cho bức tường biên giới không được giải quyết trong gói ngân sách sắp tới.

 

Hiệp hội đầu tư Mỹ IIUSA cũng đang làm việc với lãnh đạo quốc hội hướng đến gia hạn chương trình EB-5 dài hạn.  Tuy nhiên chương trình có nhiều khả năng sẽ được gia hạn với một số thay đổi quan trọng:

  • Tăng mức yêu cầu đầu tư tối thiểu từ $500,000 USD thành $1,350,000 USD
  • Xóa bỏ hạn mức hồ sơ dành cho mỗi quốc gia
  • Yêu cầu khó hơn về khu vực ưu tiên thu hút đầu tư

Căn cứ theo số liệu thống kê mới nhất tháng 12 năm 2018 thời gian trung bình để Sở Di trú Mỹ xét duyệt một đơn I-526 là 20.5 – 26.5 tháng và thời gian chờ lịch phỏng vấn trong tương lai có thể lên đến 5 năm. Chính vì vậy, đây là thời điểm gấp rút hoàn tất hồ sơ tài chính và lựa chọn dự án EB-5 an toàn để đầu tư EB-5 và có thẻ xanh Mỹ cho gia đình trong thời gian sớm nhất với mức đầu tư không đổi là $500,000 USD. 

** Xem thông tin cập nhật tình trạng tồn đọng hồ sơ và dự báo thời gian chờ Visa EB-5 TẠI ĐÂY.