Dịch thuật

Dịch vụ dịch thuật

Khai Phú có đội ngũ phiên dịch viên và dịch thuật viên có trình độ quốc tế, đạt tiêu chuẩn NAATI của Úc. Chúng tôi đảm nhiệm dịch thuật tất cả văn bản Việt-Anh hoặc Anh-Việt. Trình độ dịch thuật NAATI là tiêu chuẩn bắt…

error: Tính năng đã bị khóa