Maru Assets, LLC là công ty đầu tư bất động sản tại Mỹ có trụ sở chính tại Los Angeles, chuyên về tài trợ các dự án bất động sản thương mại. Maru Assets có 3 mảng kinh doanh chính là quỹ đầu tư sinh lợi, quỹ EB-5, và quỹ ghép giữa đầu tư EB-5 và đầu tư cổ phần. Quỹ đầu tư sinh lợi của Maru Assets bao gồm đầu tư vốn cho vay (được cấp phép bởi bang California), đầu tư cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi vào các dự án bất động sản tại các địa điểm trọng yếu như Los Angeles, New York San Francisco. Quỹ EB-5 tập trung đầu tư tài trợ thứ cấp vào các dự án bất động sản thương mại với quy mô lớn từ 150 triệu đô đến 300 triệu đô.

Nhà sáng lập của Maru có gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực EB-5 và đã từng dẫn dắt một đội ngũ các chuyên gia và hoàn tất hồ sơ của hơn 700 nhà đầu tư EB-5, nhiều người trong số họ nhận được thẻ xanh và hoàn lại tiền đầu tư. Dự án EB-5 gần đây nhất vừa hoàn tất có giá trị 25 triệu đô đầu tư vào một dự án khách sạn tại Manhattan, New York. Công trình xây dựng hiện đã hoàn thiện hơn 90%.