Tập đoàn có hơn 30 năm kinh nghiệm trong việc quảng bá và điều hành các quỹ đầu tư tư nhân và chính phủ có liên quan đến di trú. Tính đến nay, CanAm đã thành lập tổng cộng 7 trung tâm vùng hoạt động tại các bang của nước Mỹ.

 

 

Quá trình hoạt động của tập đoàn CanAm:

– Năm 1987, CanAm bắt đầu hoạt động Chương trình Đầu Tư Kinh Doanh của Canada. Trong 15 năm tiếp theo, CanAm đã huy động được hơn $270 triệu CAD từ hơn 1.400 nhà đầu tư. Dựa trên sự thành công đó, CanAm trở thành đại diện của tỉnh bang Prince Edward Island và New Brunswick.

– Đầu năm 2002, CanAm bắt đầu chuyển hướng sang tập trung phát triển Chương trình Đầu tư Định cư Mỹ EB-5. Kết hợp với thành phố Philadelphia, CanAm thành lập Trung tâm vùng đầu tiên vào năm 2003. Kể từ đó, CanAm đã phát triển và mở rộng lên 7 trung tâm vùng, huy động hơn $2.5 tỷ USD vốn EB-5 từ 54 dự án, đại diện cho hơn 5.000 gia đình tham gia chương trình EB-5.

 

Thành tích của tập đoàn trong chương trình đầu tư định cư Mỹ EB-5:

 

Hơn 30 năm kinh nghiệm trên thị trường EB-5

Hơn 5.000 gia đình đã đăng ký tham gia chương trình

$2.5 tỷ USD vốn EB-5 đã huy động thành công

3.400 đơn I-526 đã được phê duyệt

2.000 đơn I-829 đã được chấp thuận

1.743 nhà đầu tư đã được hoàn trả vốn EB-5