Tập đoàn FAT BRANDS là chuyên gia trong lĩnh vực nhượng quyền thương hiệu tại Mỹ với mã giao dịch trên sàn chứng khoán là FAT.

  • Vốn hóa thị trường: 53,3 triệu USD tính đến 31/5/2019
  • 11.807.349 cổ phiếu đang lưu hành
  • Hoàn thành IPO vào tháng 10/2017, huy động được 24 triệu USD
  • Huy động được 10 triệu USD vốn ưu đãi vào tháng 6/2018, 10 triệu USD nợ chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông và huy động được 16 triệu USD nợ cao cấp vào tháng 7/2018 (tăng lên 20 triệu USD trong tháng 1/2019), đưa tổng vốn hóa lên 64 triệu USD
  • Kỳ vọng chi trả cổ tức $0,48/cổ phiếu trong năm 2019

 

FAT BRANDS hoạt động trên toàn cầu với nhiều cửa hàng nhượng quyền tại Châu Mỹ, Châu Âu, Châu Á… bao gồm:

  • Tổng số thương hiệu nhượng quyền sở hữu bởi Fat Brands: 9
  • Tổng số cửa hàng nhượng quyền: 400
  • Tổng số quốc gia có cửa hàng nhượng quyền: 20
  • Tổng số bang ở Hoa kỳ có cửa hàng nhượng quyền: 28
  • Tổng doanh thu toàn hệ thống hàng năm: 400.000.000 USD

Mạng lưới phủ sóng cửa hàng của FAT BRANDS trên toàn thế giới

 

Nhà đầu tư quan tâm và muốn tìm hiểu về các thương hiệu nhượng quyền từ FAT BRANDS, vui lòng liên hệ với Khai Phú theo thông tin bên dưới.