Tập đoàn HomeFed, nhà phát triển dự án, là một công ty cổ phần đại chúng phát triển bất động sản có trụ sở tại Carlsbad, California (mã giao dịch HOFD). Trong hơn 20 năm, công ty đã và đang phát triển những đô thị quy hoạch tổng thể đạt nhiều giải thưởng, và là chủ sở hữu lớn nhất về đất đai nhà ở tại hạt San Diego. HomeFed HomeFed là công ty trực thuộc Tập đoàn tài chính Jefferies Financial Group và có giao dịch trên thị trường chứng khoán New York với mã giao dịch JEF.

HomeFed hiện diện mạnh mẽ ở những thị trường trọng điểm trên cả hai bờ của Hoa Kỳ.

 

 

Một số giải thưởng danh giá trong ngành mà Homefed đã nhận được:

 

        2002 – Giải thưởng Quy hoạch cộng đồng của năm

 

2002 – Giải thưởng Quy hoạch cộng đồng / đô thị của năm

 

       2008 – Giải thưởng Cộng đồng dân cư mới tốt nhất