Tập đoàn bất động sản Oxford có nền tảng về lĩnh vực đầu tư bất động sản, phát triển và quản lý trên toàn cầu, với khoảng 2.000 chuyên gia và quản lý khối tài sản bất động sản trị giá $40 tỷ USD, đồng thời thay mặt cho chủ đồng sở hữu và các đối tác đầu tư.

Thành lập vào năm 1960, Oxford được mua lại vào năm 2001 bởi OMERS, là một trong những quỹ trợ cấp hưu trí lớn nhất của quốc gia Canada với khối tài sản trị giá hơn $72 tỷ USD. Oxford có văn phòng ở các khu vực Toronto, London và New York, với sự đầu tư, phát triển và quản lý từ những chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản có cái nhìn toàn cảnh và sâu sắc bậc nhất trên thị trường.