applications received

Canada: Số hồ sơ theo diện tay nghề Liên bang đã được nhận

Kể từ ngày 26/06/2010 đến ngày 19/10/2010, Bộ di trú Canada đã nhận số lượng hồ sơ dưới đây theo diện Tay nghề Liên Bang (Federall Skilled Worker).  Tổng số hồ sơ đã nhận là 2,226 trong tổng số tối đa là 20,000 hồ sơ…

error: Tính năng đã bị khóa