CSL

Các ngành nghề được ưu tiên giải quyết cho Visa 175

Những ngành nghề dưới đây được liệt kê tại danh sách Critical Skills List (CSL) và được ưu tiên giải quyết nhanh (từ 3-6 tháng) và chỉ áp dụng cho Visa 175 – Diện tay nghề độc lập. List này được cập nhật tháng Ba…

error: Tính năng đã bị khóa