Doanh thu CBI của Vanuatu

Vanuatu bị giảm 50% CBI sau khi chương trình miễn visa đến Schengen bị đình chỉ

Vanuatu bị giảm 50% CBI sau khi chương trình miễn visa đến Schengen bị đình chỉ Chỉ trong quý cuối cùng của năm 2023, Vanuatu đã chứng kiến tỷ trọng doanh thu của Chính phủ đến từ đầu tư quốc tịch giảm kỷ lục xuống…

error: Tính năng đã bị khóa