general skilled migration

Visa 475 – Định cư tạm thời

Visa 475 dành cho những người không thể nộp đơn theo diện 175 hoặc 176. Đây là visa định cư tạm thời trong 3 năm. Sau khi sinh sống tại Úc đủ 2 năm, đương đơn sẽ được phép xin chuyển sang thường trú nhân….

Thang điểm di trú diện tay nghề tại Úc

Nhóm điểm Mô tả Điểm số Độ tuổi 18-24 25 25-32 30 33-39 25 40-44 15 45-49 0 Khả năng Anh ngữ IELTS 6.0 0 IELTS 7.0 10 IELTS 8.0 20 Kinh nghiệm làm việc tại Úc theo ngành nghề đăng ký nhập cư hoặc…

error: Tính năng đã bị khóa