immigration

EB-5 – ĐỊNH CƯ MỸ THEO DIỆN ĐẦU TƯ

Đầu tư định cư Mỹ EB-5 là gì? – Chương trình định cư Mỹ theo diện EB-5 được Quốc Hội Mỹ ban hành vào những năm 1990 với mục đích chính là tạo công ăn việc làm cho công dân Mỹ. Những nhà đầu tư nước ngoài…

error: Tính năng đã bị khóa