ngan hang mb bank

KHAI PHÚ GIAO LƯU VỚI KHÁCH HÀNG MB BANK LÂM ĐỒNG

Vào thứ 7 ngày 09/01/2021 vừa qua, Khai Phú đã tham gia Chương trình Hoạch định Tài chính Quốc tế do Ngân hàng Quân đội Tỉnh Lâm Đồng tổ chức. Chương trình diễn ra ở Đà Lạt này được tổ chức thường niên bởi Ngân...
error: Tính năng đã bị khóa