Phân loại TEER 0

Cư trú Canada – Phân loại trình độ kỹ năng NOC

Cư trú Canada – Phân loại trình độ kỹ năng NOC Phân loại trình độ kỹ năng – NOC (National Occupational Classification) là một thuật ngữ không thể thiếu khi làm việc và cư trú Canada theo diện lao động. Để hiểu thêm nhiều hơn…

error: Tính năng đã bị khóa