quốc tịch bồ đào nha

GOLDEN VISA BỒ ĐÀO NHA – NHỮNG THAY ĐỔI TRONG 2022

Theo công bố trước đây vào năm 2021, những thay đổi trong chương trình Golden Visa của Bồ Đào Nha sẽ chính thức có hiệu lực áp dụng vào ngày 01/01/2022. THAY ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ BẤT ĐỘNG SẢN TRONG CHƯƠNG TRÌNH GOLDEN VISA BỒ...
error: Tính năng đã bị khóa