Re-entry Permit

Thường trú nhân Mỹ và giấy phép tái nhập cảnh

Thường trú nhân Mỹ và giấy phép tái nhập cảnh Thường trú nhân Mỹ có quyền ra vào nước Mỹ tự do, miễn là còn trong thời hạn cho phép. Khi quay trở lại Mỹ, Nhân viên Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP)…

error: Tính năng đã bị khóa