Re-entry Permit

Những điều không nên làm sau khi trở thành thường trú nhân Mỹ

Những điều không nên làm sau khi trở thành thường trú nhân Mỹ Sau khi trở thành thường trú nhân Mỹ, bạn đã thành công bước đầu trên con đường định cư và xin quốc tịch Mỹ. Tuy nhiên, thường trú nhân Mỹ cũng sẽ…

Thường trú nhân Mỹ và giấy phép tái nhập cảnh

Thường trú nhân Mỹ và giấy phép tái nhập cảnh Thường trú nhân Mỹ có quyền ra vào nước Mỹ tự do, miễn là còn trong thời hạn cho phép. Khi quay trở lại Mỹ, Nhân viên Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP)…

error: Tính năng đã bị khóa