visa 572

Úc – Điều chỉnh Assessment Level cho du học sinh

Điều khoản thay đổi: Điều chỉnh Assessment Level cho du học sinh.   Loại visa được áp dụng: Tất cả các loại visa du học Úc.   Ngày áp dụng: Từ 27/03/2010.   Nội dung thay đổi: Đương đơn nộp đơn xin visa du học…

Tóm tắt loại hình visa du học

Hệ thống visa du học bao gồm các loại visa dưới đây: 1.    Visa 570 – Học tiếng Anh (ELICOS) 2.    Visa 571 – Học sinh 3.    Visa 572 – Học nghề 4.    Visa 573 – Học đại học (bao gồm cao học theo chứng…

Visa 572 – Học nghề

Đối tượng: Dành cho sinh viên qua Úc học để lấy một trong các loại bằng sau: Certificate I, II, III và IV (ngoại trừ ELICOS), Diploma, Advanced diploma, Vocational graduate certificate, Vocational graduate diploma.   Người có visa này được phép: Tạm trú tại…

error: Tính năng đã bị khóa