Trong hai năm vừa qua, chương trình đầu tư EB-5 lấy thẻ xanh định cư Mỹ liên tục được gia hạn trong nhiều lần. Sau lần gia hạn này, giới chuyên gia dự báo sẽ có nhiều thay đổi lớn dựa trên kiến nghị thay đổi luật EB-5 của Bộ An Ninh Nội Địa (Department of Homeland Security – DHS), cơ quan chủ quản của Sở Di Trú Hoa Kỳ (United States Citizenship and Immigration Services – USCIS), cụ thể là việc tăng hạn mức đầu tư và những thay đổi liên quan đến khu vực TEA (Targeted Employment Area – Vùng khuyến khích đầu tư).

 

Tuần lễ tư vấn – Đầu tư định cư Mỹ EB-5 cùng luật sư Di trú

 

Thời điểm tốt nhất để nhà đầu tư hoàn tất bộ hồ sơ EB-5

Đứng trước ngày gia hạn 30/09/2018 gần kề, đây chính là thời điểm để nhà đầu tư hoàn chỉnh bộ hồ sơ cho cả gia đình, cũng là thời điểm mà nhà đầu tư cần được sự hỗ trợ từ phía luật sư di trú trong quá trình hoàn tất hồ sơ hợp lệ.

 

Thị thực định cư diện EB-5 của Việt Nam sẽ sớm đạt hạn mức trong năm 2018

Nhu cầu visa diện EB-5 của Việt Nam tăng cao đột biến và dự báo sẽ đạt giới hạn visa EB-5 được cấp hàng năm. Mỗi năm có 10,000 thị thực EB-5 được cấp, trong đó Việt Nam có được khoảng 700 thị thực.

Dự báo, Việt Nam sẽ sớm trở thành quốc gia có danh sách chờ lịch phỏng vấn visa dài giống như Trung Quốc. Theo bản tin visa được cập nhật gần đây, lịch phỏng vấn xin visa EB-5 của năm nay của Việt Nam đã vượt hạn ngạch. Do đó, những hồ sơ đã nộp sau ngày 22/07/2014 mặc dù đã có kết quả chấp thuận, nhưng vẫn sẽ chưa được cấp visa do phải chờ lịch phỏng vấn. Bắt đầu năm tài khóa mới tính từ tháng 10/2018, sẽ có thêm 700 visa được cấp cho Việt Nam, dành cho những hồ sơ đã nộp vào năm 2015 và 2016. Chính vì vậy, đây là thời điểm thích hợp nhất để các nhà đầu tư Việt Nam tham gia vào chương trình EB-5 trước khi những thay đổi lớn diễn ra.