Điều kiện đương đơn

 • Được đề cử bởi tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ tại Úc
 • Nhận được thư mời nộp Visa
 • Đương đơn và tất cả thành viên gia đình của đương đơn phải đạt những điều kiện về sức khỏe và lý lịch tư pháp
 • Dưới 55 tuổi, đạt tối thiểu 65 điểm theo hệ thống thang điểm di trú
 • Có trình độ cao trong quản lý hoạt động kinh doanh hoặc quản lý quỹ đầu tư hợp pháp
 • Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý 1 hoặc nhiều doanh nghiệp, quỹ đầu tư
 • Cam kết rõ ràng về việc tiếp tục hoạt động kinh doanh và đầu tư tại Úc sau khi đầu tư lấy visa
 • Có ý định rõ ràng về việc tiếp tục sinh sống tối thiểu 2 năm tại tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ mà đương đơn được chỉ định đầu tư
 • Trong 1 năm trên 5 năm tài chính gần nhất trước khi nhận được thư mời nộp visa, đương đơn hoặc/và người phối ngẫu phải quản lý trực tiếp:

+ Một doanh nghiệp, trong đó đương đơn và vợ/chồng sở hữu tối thiểu 10% cổ phần hoặc;

+ Quỹ đầu tư có giá trị tối thiểu $1,5 triệu AUD.

 • Trong 2 năm gần nhất trước khi nhận được thư mời nộp visa, đương đơn và người phối ngẫu phải có tổng tài sản đạt tối thiểu $2,25 triệu AUD. Tài sản này phải được chuyển hợp pháp sang Úc trong vòng 2 năm kể từ ngày visa được cấp.
 • Đầu tư tối thiểu $1,5 triệu AUD vào tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ Úc, và duy trì khoản đầu tư tối thiểu 4 năm.

Điều kiện để trở thành thường trú nhân chính thức (Subclass 888)

 • Sống tại Úc và giữ visa 188B trong thời gian tối thiểu 2 năm trên 4 năm ngay trước khi nộp đơn xin visa thường trú
 • Giữ khoản đầu tư trong 4 năm
 • Nếu đương đơn xin visa 188B trước ngày 1 tháng 7 năm 2015, đương đơn sẽ đủ điều kiện nộp đơn xin visa thường trú 888 sau 3 năm 11 tháng. Nếu đương đơn xin visa 188B sau ngày 1 tháng 7 năm 2015, đương đơn phải giữ visa 188B tối thiểu 4 năm trước khi nộp đơn xin visa thường trú 888

TẠI SAO CHỌN KHAI PHÚ?

CHỌN ĐỒNG HÀNH CÙNG KHAI PHÚ – HIỆN THỰC HÓA GIẤC MƠ DI TRÚ

 

Quý nhà đầu tư quan tâm đến chương trình định cư Úc vui lòng để lại thông tin tại mẫu đơn bên dưới. Bộ phận tư vấn của Khai Phú sẽ liên hệ lại ngay khi nhận được thông tin.