Cách Chọn Luật sư Nhập cư EB-5 – Các Agent có kinh nghiệm trong ngành

Tìm đúng luật sư hoặc các Agent có kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú là rất quan trọng để nhập cư thành công thông qua chương trình thị thực EB-5. Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư EB-5 là một cách phổ biến để các nhà đầu tư nước ngoài có được thường trú tại Hoa Kỳ.

nhập cư mỹ đầu tư eb5

Cách Chọn Luật sư Nhập cư EB-5 – Các Agent có kinh nghiệm trong ngành

Tuy nhiên, để có được thị thực EB-5 là một quá trình phức tạp và đòi hỏi phải lập kế hoạch cẩn thận cũng như tuân thủ các yêu cầu của Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS). Để đạt được kết quả thành công, các dịch vụ của luật sư di trú trong suốt quá trình sẽ vô cùng quan trọng.

Trong bài viết này, Khai Phú cung cấp tổng quan về các yêu cầu đối với nhà đầu tư nhập cư EB-5 và giải thích cách chọn luật sư EB-5 có kinh nghiệm lâu năm trong ngành một cách đầy đủ và tốt nhất.

Tổng quan về yêu cầu đối với nhà đầu tư nhập cư EB-5

Các nhà đầu tư EB 5 được yêu cầu đầu tư ít nhất 800.000 USD vào một doanh nghiệp thương mại  vùng TEAs hoặc ngoài vùng TEAs với 1.050.000 USD mới đủ điều kiện thỏa mãn.

Sau đó, doanh nghiệp thương mại phải sử dụng quỹ EB-5 cho mục đích tạo việc làm ít nhất 10 việc làm phải được tạo ra cho người lao động Hoa Kỳ. Ngoài ra, vốn EB-5 phải được duy trì đầu tư vào doanh nghiệp thương mại trong một thời gian nhất định.

Trong ngành EB-5, một doanh nghiệp thương mại mới thường làm việc với một Trung tâm khu vực. Một trung tâm khu vực EB-5 giám sát dòng vốn EB-5 được đầu tư vào mỗi doanh nghiệp thương mại mới.

Vì các nhà đầu tư EB-5 làm việc với trung tâm khu vực có tiêu chí tạo việc làm linh hoạt hơn nên hầu hết các nhà đầu tư chọn làm việc với một doanh nghiệp thương mại liên kết với Trung tâm khu vực. Tài trợ của trung tâm khu vực cho phép các nhà đầu tư tính toán việc tạo việc làm dựa trên chi phí xây dựng của doanh nghiệp.

Theo cách này, mô hình kinh tế lượng giúp đáp ứng yêu cầu tạo việc làm dễ dàng hơn rất nhiều. Hơn nữa, làm việc với một trung tâm khu vực cho phép các doanh nghiệp thương mại tập hợp vốn từ nhiều nhà đầu tư EB-5. Đối với các dịch vụ EB-5 không có tài trợ của Trung tâm khu vực chỉ có thể chấp nhận tiền từ một nhà đầu tư nhập cư.

Ngoài ra, các nhà đầu tư EB-5 chỉ có thể đầu tư 800.000 USD nếu doanh nghiệp thương mại mới nằm trong khu vực việc làm được nhắm mục tiêu (TEAs). Nhà đầu tư EB-5 trong một doanh nghiệp thương mại bên ngoài khu vực việc làm mục tiêu phải đầu tư số tiền cao hơn ít nhất 1.050.000 USD.

Một khu vực việc làm được nhắm mục tiêu là nông thôn hoặc có tỷ lệ thất nghiệp cao. Hầu hết các khoản đầu tư EB-5 được tài trợ bởi một trung tâm khu vực đều nằm trong các khu vực việc làm được nhắm mục tiêu.

Tầm quan trọng của một luật sư EB-5 đáng tin cậy

Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của quy trình EB-5 là chứng minh nguồn tiền được sử dụng để đầu tư. USCIS yêu cầu số tiền được sử dụng cho khoản đầu tư phải có được một cách hợp pháp.

Việc không cung cấp bằng chứng về nguồn vốn hợp pháp có thể dẫn đến việc đơn I-526E của nhà đầu tư bị từ chối. (Mẫu I-526E là đơn khởi kiện ban đầu cho Thẻ xanh EB-5 có điều kiện. Các điều kiện trên Thẻ xanh của nhà đầu tư EB-5 sau đó được loại bỏ thông qua Mẫu I-829.)

Do đó, điều cần thiết là làm việc với luật sư di trú EB-5 có thẩm quyền, người có thể giúp bạn giải quyết các yêu cầu phức tạp của chương trình thị thực EB-5. Mặc dù nhiều luật sư nhập cư có thể tuyên bố có thể giúp bạn soạn Mẫu I-526E và hướng dẫn bạn qua quy trình cấp thị thực EB-5, nhưng không phải tất cả các luật sư EB-5 đều đáng tin cậy.

Phần lớn, cơ hội nhập cư thành công của bạn thông qua chương trình EB-5 phụ thuộc vào việc làm việc với luật sư thị thực EB-5 có thẩm quyền, người có thể giúp bạn chuẩn bị tài liệu về nguồn vốn và các phần khác của Mẫu I-526E. Ngay cả khi bạn đầu tư thành công vào một doanh nghiệp thương mại Hoa Kỳ, hướng dẫn của luật sư trong việc chuẩn bị đơn I-526E và I-829 sẽ rất cần thiết.

Cần những gì ở Luật sư Thị thực EB-5

Các tiêu chí sau đây sẽ giúp đương đơn tìm được những luật sư đáng tin cậy nhất trong lĩnh vực EB-5. Luôn rà soát cẩn thận các luật sư tiềm năng, ngay cả khi họ đến từ một công ty luật hàng đầu.

Kinh nghiệm cụ thể về chương trình thị thực EB-5

Chương trình thị thực EB-5 là chương trình thị thực duy nhất có các yêu cầu khác so với các chương trình thị thực khác. Do đó, điều quan trọng là chọn một luật sư EB-5 có kinh nghiệm lâu năm cụ thể trong chương trình EB-5.

Đương đơn cần làm việc với một luật sư thị thực EB-5 đã hành nghề trong lĩnh vực này ít nhất 5 năm. Bằng cách này, đương đơn có thể tin tưởng rằng luật sư EB-5 đã xử lý nhiều trường hợp tương tự như trường hợp của mình và có kết quả tốt.

Luôn tìm hiểu xem luật sư EB-5 đã tạo điều kiện thành công cho bao nhiêu đơn phê duyệt I-526E trong quá khứ. Bất kỳ sự từ chối hoặc không được sự chấp thuận sẽ là một vấn đề lớn. Luật nhập cư EB-5 liên quan đến các quy định phức tạp và luật sư đương đơn chọn phải có hiểu biết thấu đáo về luật, quy định và các yêu cầu của USCIS. Quy trình cấp thị thực EB-5 không phải thực hành luật mà là một bài tập kế toán, trong đó phần lớn công việc liên quan đến việc chứng minh nguồn vốn hợp pháp cho đương đơn.

Mẫu I-526E là lý do khiến hầu hết USCIS từ chối hồ sơ của các nhà đầu tư.

Luật sư phải có kinh nghiệm xem xét và phân tích các tài liệu tài chính của nhà đầu tư để xác định tính hợp pháp của các khoản tiền. Nguồn tài liệu về quỹ có lẽ là phần thách thức nhất của Mẫu I-526E cho các nhà đầu tư và Luật sư.

nhập cư eb-5

Mẫu I-526E là lý do khiến hầu hết USCIS từ chối hồ sơ của các nhà đầu tư.

USCIS yêu cầu các khoản tiền được sử dụng cho khoản đầu tư phải đến từ các nguồn hợp pháp và tính hợp pháp của các khoản tiền phải được chứng minh bằng các “bằng chứng”. Luật sư EB-5 mà đương đơn chọn phải có kinh nghiệm trong việc giúp các nhà đầu tư chứng minh tính hợp pháp của nguồn vốn của họ.

Nếu tiền của đương đơn kiếm được ở Hoa Kỳ và có tờ khai thuế và báo cáo ngân hàng để chứng minh nguồn tiền, thì hầu như bất kỳ luật sư EB-5 nào cũng có thể giúp bạn chuẩn bị đơn đăng ký. Việc chứng minh rằng các khoản tiền này có nguồn gốc hợp pháp sẽ dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, nếu tiền của đương đơn đến từ nước ngoài, chẳng hạn như Trung Quốc hoặc Việt Nam, thì bạn sẽ cần một luật sư thị thực EB-5 có nhiều kinh nghiệm với các tài liệu và nguồn từ các quốc gia đó. Điều này là do các quy định và yêu cầu để chứng minh tính hợp pháp của các khoản tiền có thể khác nhau tùy thuộc vào quốc gia.

Một luật sư thị thực EB-5 có thẩm quyền sẽ biết cách điều hướng những điều phức tạp của các quy định và yêu cầu này giúp đương đơn chuẩn bị đơn xin EB-5 thành công. Vì tài liệu tài chính của mỗi quốc gia khác nhau, hãy chọn một luật sư EB-5 đã làm việc với các nhà đầu tư từ quốc gia của mình và đã được chấp thuận cho Mẫu I-526E.

Trách nhiệm với công việc giải đáp thắc mắc kịp thời

Quy trình xin thị thực EB-5 có thể kéo dài và phức tạp, và đương đơn muốn làm việc với một luật sư về thị thực EB-5, người có trách nhiệm phản hồi và giao tiếp trong suốt thời gian nhập cư.

Đương đơn phải chọn một luật sư sẽ sẵn sàng trả lời các câu hỏi của mình ngay lập tức và thông báo cho mình về tiến trình hồ sơ. Một luật sư EB-5 giỏi có thể đáp ứng các câu hỏi của đương đơn và thậm chí có thể cung cấp thông tin cập nhật vào cuối tuần hoặc các ngày lễ. Đương đơn có thể đánh giá khả năng của luật sư bằng cách xem xét lịch tư vấn ban đầu của luật sư với mình.

Trong quá trình tư vấn, hãy hỏi về cách thức liên lạc và cách luật sư dự định cập nhật thông tin cho mình trong suốt quá trình. Đương đơn cũng có thể yêu cầu tài liệu tham khảo từ các khách hàng trước đây của họ và hỏi về trải nghiệm với khả năng phản hồi của luật sư.

Các luật sư được công ty thuê ngoài

Một công ty luật nhập cư có thể thuê ngoài công việc của các luật sư hoặc trợ lý luật sư khác, những người có thể không có cùng mức độ kinh nghiệm hoặc chuyên môn. Điều này có thể dẫn đến chất lượng công việc thấp hơn và có thể làm tăng nguy cơ sai sót hoặc thiếu sót trong đơn I-526E của đương đơn. Làm việc trực tiếp với một luật sư có kinh nghiệm có nghĩa là đương đơn sẽ được hưởng lợi từ kiến ​​thức và kinh nghiệm của họ trong toàn bộ quá trình. Bạn cũng sẽ hiểu rõ hơn về quy trình và có thể đặt câu hỏi cũng như nhận phản hồi một cách nhanh chóng.

Theo dõi hồ sơ chi tiết

Như đã đề cập ở trên, một cách tốt để đánh giá năng lực của luật sư di trú là xem xét hồ sơ theo dõi của họ. Đương đơn muốn tìm một luật sư có thành tích thành công đã được chứng minh trong việc xử lý các trường hợp EB-5. Điều quan trọng là yêu cầu các luật sư cung cấp tài liệu tham khảo hoặc lời chứng thực từ các khách hàng trước đó.

Đương đơn cũng có thể kiểm tra đánh giá và xếp hạng trực tuyến trên các trang web như Avvo.com hoặc Google Reviews. Hãy tìm một luật sư EB-5 có xếp hạng cao và được đánh giá tích cực từ những khách hàng đã làm hồ sơ trước đó.

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng các bài đánh giá trực tuyến không phải lúc nào cũng đáng tin cậy. Vì vậy, điều quan trọng là đương đơn phải tiến hành thẩm định và yêu cầu tài liệu tham khảo từ những người đã nhận được thẻ xanh.

Đương đơn cũng phải tìm hiểu luật sư EB-5 của mình đã từng làm việc với các trung tâm khu vực EB-5 đáng tin cậy. Và danh tiếng của các trung tâm khu vực mà khách hàng của luật sư của đã làm? Các trung tâm khu vực có hợp tác tốt với USCIS khi luật sư của bạn làm việc với họ không?

Nếu các trung tâm khu vực mà luật sư đã làm việc đang phải đối mặt với các biên bản trừng phạt của USCIS hoặc kiện tụng lớn, thì đây sẽ là một dấu hiệu khác.

Kể từ khi Đạo luật Cải cách và Liêm Chính EB-5 năm 2022 đưa ra các yêu cầu mới nghiêm ngặt để điều hành một trung tâm khu vực, khía cạnh nghiên cứu này của đương đơn cũng sẽ rất quan trọng. Một trung tâm khu vực không tuân thủ các yêu cầu của USCIS về tính minh bạch về tài chính có thể bị mất chỉ định trung tâm khu vực TEAs. Hãy tránh các luật sư có tiền sử bị từ chối I-526E, các đánh giá tiêu cực đáng tin cậy hoặc làm việc với một trung tâm khu vực đang bị USCIS gửi biên bản phạt.

Bắt đầu quá trình nhập cư EB-5

Xin thị thực nhà đầu tư định cư EB-5 là một quá trình phức tạp và đầy thách thức, đòi hỏi phải lập kế hoạch cẩn thận, thẩm định và tư vấn pháp lý chuyên nghiệp.

Để tối đa hóa cơ hội thành công của đương đơn, điều quan trọng là phải tìm một luật sư EB-5 giỏi, người có kinh nghiệm cụ thể trong việc xử lý các trường hợp EB-5, hiểu biết thấu đáo về yêu cầu nguồn vốn và các tiêu chí khác, đồng thời có thành tích thành công đã được chứng minh.

Bằng cách dành thời gian nghiên cứu và đánh giá các luật sư, đương đơn có thể tìm được một luật sư EB-5 có thể hướng dẫn bạn trong toàn bộ quy trình đăng ký EB-5 và mang đến cho bạn cơ hội tốt nhất để đạt được mục tiêu của mình.

Thị thực nhà đầu tư định cư EB-5 là một khoản đầu tư đáng kể cả về thời gian và tiền bạc. (số tiền tối thiểu là 800.000 USD). Do đó, điều quan trọng là đương đơn phải thực hiện sự chuyên nghiệp của mình trong việc tìm một luật sư EB-5, người có thể giúp bạn đưa ra các quyết định sáng suốt và đạt được các mục tiêu nhập cư của mình.

Với luật sư EB-5 phù hợp, đương đơn có thể đơn giản hóa sự phức tạp của chương trình EB-5 và tiến gần hơn đến việc thực hiện ước mơ trở thành thường trú nhân của Hoa Kỳ. Để kết nối với các luật sư giàu kinh nghiệm và thành công nhất trong lĩnh vực nhập cư EB-5, hãy đăng ký tư vấn miễn phí với Khai Phú ngay hôm nay.

TẠI SAO CHỌN KHAI PHÚ?

CHỌN ĐỒNG HÀNH CÙNG KHAI PHÚ – HIỆN THỰC HÓA GIẤC MƠ DI TRÚ

Khai Phú Investments & Migration có hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Đầu tư di trú, hỗ trợ hơn 1.000 gia đình định cư thành công tại các quốc gia Mỹ, Úc, Châu Âu, Canada và khu vực Caribbean. Khai Phú hiện hợp tác với các Tập đoàn và Hãng luật toàn cầu có hơn 40 năm kinh nghiệm. Đội ngũ nhân viên tận tâm, chuyên nghiệp. Khai Phú sẽ là người bạn đồng hành cùng quý Anh/Chị hiện thực hóa giấc mơ định cư.

Nếu Quý anh chị nhà đầu tư Quan tâm chương trình Định cư Mỹ. Xin vui lòng liên hệ với Khai Phú theo thông tin bên dưới.

KHAI PHÚ INVESTMENTS & MIGRATION

Văn phòng TP.HCM:

Tầng 34, Tòa nhà Bitexco Financial Tower, Số 2 Hải Triều, Quận 1.

Hotline: 0901 888 803 – (028) 6291 8889

Văn phòng Hà Nội:

Tầng 4, tòa nhà Sun Ancora, số 03 Lương Yên, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hotline: 0901 888 830 – (024) 7108 9111