Bộ di trú Canada vừa công bố một số dự kiến thay đổi lớn cho chương trình Tay nghề Liên bang, bao gồm:

·       Thành lập một diện mới dành cho các ứng viên có kỹ năng thợ nghề (ví dụ: thợ điện, thợ sửa ống nước, thợ hàn, v.v…). Điều này có nghĩa là các ứng viên có kỹ năng thợ nghề nay sẽ được xét duyệt riêng so với các chương trình khác như cử nhân đại học.

·       Dự kiến các ứng viên muốn nộp hồ sơ theo diện Tay nghề Liên bang sẽ phải trải qua thủ tục thẩm định tay nghề trước khi được nộp hồ sơ. Việc thẩm định tay nghề này đã được áp dụng cho chương trình tay nghề tại Úc/New Zealand nhưng chưa được Canada áp dụng. Việc đưa thẩm định tay nghề bắt buộc cho chương trình Federal Skill có nghĩa là các ứng viên từ Việt Nam có bằng cấp như bác sỹ, nha khoa, dược sỹ nay sẽ không được tự động nộp đơn mà phải trải qua các thủ tục thẩm định bằng cấp hết sức nghiêm ngặt.