Theo thông báo từ Bộ Di Trú Và Cộng Đồng Văn Hóa Québec, chương trình định cư theo diện đầu tư Québec sẽ tạm ngưng nhận hồ sơ từ 15/10/2010. Chương trình sẽ không được tiếp tục trong khi chính phủ tỉnh bang Quebec và chính phủ Liên bang xem xét lại các chương trình nhập cư theo diện đầu tư.

Ngoài ra, từ ngày 26/06/2010, chính phủ Canada cũng đã tạm ngưng nhận hồ sơ xin nhập cư theo diện đầu tư Liên Bang với cùng lý do.

Tuy nhiên, các đương đơn tiềm năng có nhu cầu xin visa theo các diện này vẫn có thể nộp hồ sơ đi các tỉnh bang khác hiện vẫn duy trì chương trình này (như chương trình đầu tư/doanh nhân tại tỉnh bang Manitoba). Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc VP Luật sư đại diện của chúng tôi tại Canada để tìm hiểu thêm về các chương trình hiện còn nhận hồ sơ.