Chính phủ Canada công bố vào ngày 29 Tháng 3 năm 2012 một kế hoạch để giảm các hồ sơ còn tồn đọng của diện Tay nghề liên bang (FSW) các ứng dụng bằng cách trả lại tất cả các hồ sơ xin visa và lệ phí chính phủ đối với các hồ sơ đã nộp trước ngày 27 tháng 2 2008. Tổng cộng gần 300.000 hồ sơ sẽ bị trả lại, cũng như khoảng $130 triệu đôla Canada của chi phí xử lý hồ sơ được trả lại cho những người đã nộp đơn.

Hiện có khoảng 160.000 hồ sơ theo diện FSW nộp sau 28 tháng 2 2008, sẽ vẫn còn trong hàng đợi để được giải quyết.

Thông Báo này đã được ban hành như là một phần của ngân sách liên bang lớn hơn cho năm 2012, được phát hành vào ngày 29 tháng 3. Ngân sách được đề ra để giảm thâm hụt ngân sách quốc gia và tạo ra cơ sở hạ tầng tài chính chính phủ hiệu quả hơn. Bộ Quốc tịch và Di trú Canada (CIC) dự kiến ​​sẽ giảm 179 triệu USD chi phí điều hành trong vòng ba năm tới như một phần của kế hoạch ngân sách liên bang.