Loại Visa: Thường trú nhân.

Điều kiện xin Visa
Đương đơn có
1. Kinh nghiệm kinh doanh ít nhất 3 năm hoặc nắm giữ các chức vụ quản lý một doanh nghiệp hợp lệ trong vòng 3 năm.
2.
Có tài sản ròng hợp pháp trên $350,000 CAD (kể cả vợ/chồng).
3.
Sẵn sàng tham gia chuyến tìm hiểu thị trường tại Manitoba.
4. 
Có phương án đầu tư hoặc kinh doanh trên $150,000 CAD vào Manitoba. Nếu đương đơn mua lại cổ phần của một doanh nghiệp hiện hữu, đương đơn phải mua trên 1/3 số cổ phần hoặc phải đầu tư vào vốn trên $1,000,000 cho doanh nghiệp đó.
5.
Có nguyện vọng định cư tại Manitoba.
6.
Thỏa mãn các điều kiện về sức khỏe và tư pháp
7.   
Nếu đương đơn được Tỉnh Manitoba chấp thuận bảo lãnh, đương đơn sẽ được yêu cầu đặt cọc $100,000 CAD. Số tiền này sẽ được hoàn lại sau khi nhà đầu tư sang định cư và dự án kinh doanh/đầu tư ở Manitoba được thực hiện. Yêu cầu thông thường sau 2 năm kể từ ngày sang định cư Canada, nhà đầu tư phải thực hiện dự án kinh doanh của mình.

Phương án kinh doanh/đầu tư phù hợp
– Đầu tư vào Manitoba bằng tài sản cá nhân tối thiểu là $150,000 CAD.
– Nếu đương đơn mua lại cổ phần của một doanh nghiệp hiện hữu, đương đơn phải mua trên 1/3 số cổ phần hoặc phải đầu tư vào vốn trên $1,000,000 cho doanh nghiệp đó.
– Các khoản đầu tư vào hạng mục cá nhân như chỗ ở chính và xe sử dụng cho cá nhân không được xem là khoản đầu tư hợp lệ.
– Các khoản đầu tư vào doanh nghiệp hoạt động nhằm tạo ra lợi nhuận từ đầu tư thụ động đều không hợp lệ.

Hoạt động kinh doanh

– Doanh nghiệp phải là doanh nghiệp đang hoạt động và hoạt động thường xuyên tại Manitoba.
– 
Đương đơn phải tham gia quản lý doanh nghiệp tại Manitoba.
Doanh nghiệp phải hoạt động hợp pháp và khả thi trong nền kinh tế Manitoba và đương đơn phải có các nguồn lực và kĩ năng để vận hành doanh nghiệp.
Chương trình định cư diện doanh nhân có bảo lãnh của tỉnh bang Manitoba yêu cầu đương đơn phải tiến hành hoạt động kinh doanh có khả năng đóng góp cho nền kinh tế Manitoba.

Quy trình xử lý hồ sơ đố
i vi Diện Doanh nhân Manitoba

– Nộp đơn bày tỏ nguyện vọng cho tỉnh bang Manitoba. Tỉnh bang sẽ sử dụng những thông tin đương đơn cung cấp làm căn cứ chấm điểm và xếp hạng EOI. Những đương đơn được chọn sẽ nhận thư mời nộp hồ sơ chính thức.
– Nộp hồ sơ chính thức cho tỉnh bang Manitoba.
– Nếu đương đơn được Tỉnh Manitoba chấp thuận bảo lãnh, đương đơn sẽ được yêu cầu đặt cọc $100,000 CAD.
– Đương đơn nộp hồ sơ xin Visa Canada (thường trú nhân).
– Đương đơn và gia đình di dân sang Canada.
– Thiết lập doanh nghiệp/dự án đầu tư và xin hoàn lại số tiền đặt cọc.