Dữ liệu xử lý hồ sơ thị thực EB-5 cho quý 1 năm tài chính 2023

Dịch vụ Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đã công bố dữ liệu xử lý đơn xin thị thực EB-5 từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2023, tức Quý 1 năm tài chính 2023. Những thống kê này bao gồm số lượng biên nhận, phê duyệt, từ chối và các trường hợp đang chờ xử lý của Mẫu I-526 (bao gồm cả Mẫu I-526E mới dành cho các nhà đầu tư trung tâm khu vực) và Mẫu I-829.

ĐẦU TƯ THỊ THỰC EB-5

Dữ liệu xử lý hồ sơ thị thực EB-5 cho quý 1 năm tài chính 2023

Mẫu I-526 là đơn đăng ký ban đầu mà nhà đầu tư nộp để xin Thẻ xanh Hoa Kỳ có điều kiện. Để loại bỏ các điều kiện trên Thẻ xanh của họ khi kết thúc quy trình nhập cư EB-5, nhà đầu tư sau đó nộp Mẫu I-829. Dữ liệu quý 1 năm tài chính 2023 phản ánh sự gia tăng nhu cầu đối với thị thực EB-5. Mối quan tâm mới này đối với chương trình EB-5 có thể là do các yếu tố sau:

  • Các loại thị thực dành riêng mới cho các nhà đầu tư Trung Quốc và Ấn Độ . Điều này cho phép công dân Trung Quốc và Ấn Độ tránh được nhiều năm trì hoãn xử lý bổ sung.
  • Việc ủy ​​quyền lại chương trình EB-5 vào giữa năm 2022.
  • Tăng cường bảo mật và minh bạch cho nhà đầu tư theo Đạo luật Liêm chính và Cải cách EB-5 năm 2022 (RIA).

Dữ liệu về xử lý đơn I-526 của thị thực EB-5

Số lượng ứng viên nộp mẫu đơn I-526 mới năm 2023

Ở cấp độ hàng quý, số lần nhận (tức là số lần gửi mới) của Mẫu I-526 đã tăng đáng kể kể từ năm tài chính 2022. Trong quý 4 năm tài chính 2022, chỉ có 188 đơn I-526 và có 32 đơn trong quý 3 năm tài chính 2022.

Ngược lại, quý 1 năm tài chính 2023 có 556 đơn I-526 mới. Đây là số lượng đơn I-526 hàng quý cao nhất kể từ quý 1 năm tài chính 2020, trước khi đại dịch COVID-19 làm gián đoạn nhu cầu đối với chương trình EB-5. Nhiều thành viên trong ngành kỳ vọng số lượng đơn I-526 sẽ tăng đều đặn trong thời gian còn lại của năm 2023, đặc biệt là từ các nhà đầu tư Trung Quốc.

Số lượng đơn được phê duyệt và từ chối

Bắt đầu từ quý 4 năm tài chính 2021, USCIS đã giảm đáng kể số lượng phê duyệt đơn I-526, đạt mức thấp chỉ 16 phê duyệt trong quý 1 năm tài chính 2022. Xu hướng này tiếp tục cho đến quý 3 năm tài chính 2022.

Mặc dù số lượng biên nhận tăng lên, nhưng số lượng phê duyệt trong quý 1 năm tài chính 2023 chỉ có 273 đơn được phê duyệt chỉ tăng nhẹ so với quý trước. Mặt khác, số lượt từ chối đã giảm phần nào từ quý 4 năm tài chính 2022, có 207 đơn bị từ chối trong quý 1 năm tài chính 2023.

Số lượng đơn I-526 tồn đọng năm 2023

Khối lượng đơn I-526 vẫn chưa hồi phục về mức trước đại dịch. Đồng thời, số lượng hồ sơ I-526 tồn đọng đang chờ xử lý tăng theo quý từ 13.062 lên 13.232 đơn. Qua điều này cho thấy khả năng xử lý của USCIS đối với các đơn EB-5 vẫn còn hạn chế.

USCIS đã chỉ ra rằng 95% doanh thu của họ đến từ phí nộp đơn. Do đó, sự gia tăng số lượng đơn đăng ký mới có thể cung cấp cho cơ quan các nguồn lực cần thiết để tăng khả năng xử lý của mình. Trên thực tế, kể từ tháng 10 năm 2022, tất cả những người nộp đơn I-526E phải trả thêm 1.000 USD ngoài phí nộp đơn là 3.675 USD.

Nếu USCIS tăng tốc độ xử lý đơn EB-5, nhu cầu về thị thực EB-5 có thể sẽ tăng hơn nữa. Tuy nhiên, thời gian xử lý EB-5 trong quá khứ đã lâu hơn, điểm hình là hiện tại Trung Quốc đang xử lý thị thực kể từ năm 2015. Tổng cộng, 556 đơn I-526 đã được nhận trong quý 1 năm tài chính 2023 và 480 đơn đã được xét duyệt.

Dữ liệu về quá trình xử lý đơn I-829 thị thực EB-5

Số lượng ứng viên nộp đơn I-829 năm 2023

Số lượng đơn I-829 chỉ tăng nhẹ trong quý này, đạt 81 đơn. Con số này thể hiện tốc độ tăng trưởng đạt 17% so với quý trước. Do đại dịch COVID-19 và chương trình trung tâm khu vực bị đình chỉ trong 9 tháng, số lượng đơn I-829 đã giảm mạnh bắt đầu từ quý 3 năm tài chính 2022. Nếu đơn I-526 thực sự tăng trong suốt năm tài chính 2023, thì có thể mất vài năm để tăng số lượng đơn I-829 cao hơn.

Số lượng đơn được phê duyệt và từ chối

Cả số phê duyệt I-829 (307) và từ chối (29) đều giảm ở mức hàng quý. Tỷ lệ chấp thuận và từ chối I-829 có tốc độ tăng hàng quý lần lượt là -27% và -29%.

Số lượng đơn I-829 tồn đọng năm 2023

Trong quý này, USCIS đã cố gắng cắt giảm lượng đơn I-829 tồn đọng chỉ còn 2%. Có 10.906 đơn đăng ký đang chờ xử lý vào cuối quý 1 năm tài chính 2023. Tổng cộng, 81 đơn I-829 đã được nộp trong quý 1 năm tài chính 2023 và 336 đơn đã được xét duyệt.

So sánh dữ liệu xử lý biểu mẫu I-526 và I-829

Tính đến quý 1 năm tài chính 2023, USCIS đã tồn đọng 13.232 đơn I-526 đang chờ xử lý và 10.906 đơn I-829. Thật đáng ngạc nhiên, số lượng xét duyệt cả đơn I-526 và I-829 đều giảm ở các quý. Trong khi tổng số 994 đơn thị thực EB-5 đã được xử lý trong quý 4 năm tài chính 2022, thì 816 đã được xử lý trong quý 1 năm tài chính 2023.

Định hướng giải quyết hồ sơ thị thực EB-5 tồn đọng năm 2023

Dữ liệu xử lý cho quý 1 năm tài chính 2023 phản ánh sự gia tăng nhu cầu đối với chương trình thị thực EB-5. Các yếu tố góp phần làm tăng sự quan tâm này bao gồm việc giới thiệu các loại thị thực dành riêng mới cho các nhà đầu tư Trung Quốc và Ấn Độ, việc tái phê duyệt chương trình EB-5 vào giữa năm 2022, và sự minh bạch và an ninh nhà đầu tư được nâng cao do RIA cung cấp.

Dữ liệu cho thấy sự gia tăng đáng kể trong các biên nhận Mẫu I-526 mới. Đồng thời, số lượng hồ sơ I-526 tồn đọng đang chờ xử lý tăng lên, cho thấy khả năng xử lý của USCIS vẫn còn hạn chế.

Tương tự như vậy, số lượng đơn I-829 được biên nhận và xử lý vẫn tương đối ổn định, với số lượng đơn tăng nhẹ và số lượng chấp thuận và từ chối giảm. Nhìn chung, USCIS sẽ cần giải quyết hồ sơ thị thực EB-5 tồn đọng và tăng hiệu quả xử lý hơn nữa để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với chương trình.

Thời gian xử lý hồ sơ thị thực EB-5 của USCIS nhanh hơn

Thời gian xử lý hồ sơ của USCIS, đạt 80% đơn I-526 từ các quốc gia không bị tồn đọng hồ sơ được xử lý trong vòng 60 tháng. Trong khi nhiều nhà đầu tư có thời gian xử lý hồ sơ ngắn hơn, điều này cho thấy nhu cầu tăng năng lực xử lý hồ sơ của USCIS cao.

Mặt khác, USCIS chỉ ra rằng 80% đơn I-526 của Trung Quốc được hoàn thành trong vòng 80,5 tháng gần 7 năm. Điều đáng chú ý là danh mục dành riêng TEA nông thôn cho phép xử lý ưu tiên cho các ứng viên EB-5. Tùy thuộc vào việc USCIS xử lý các đơn EB-5 nông thôn nhanh hơn bao nhiêu, đây có thể là một yếu tố góp phần làm giảm tồn đọng của cả hai đơn I-526 và I-829. Mối quan tâm mới đối với nhập cư thị thực EB-5 tại thị trường Trung Quốc có thể là yếu tố chính trong việc cấp cho USCIS các nguồn bổ sung cần thiết để phân bổ để xử lý các đơn EB-5.

TẠI SAO CHỌN KHAI PHÚ?

CHỌN ĐỒNG HÀNH CÙNG KHAI PHÚ – HIỆN THỰC HÓA GIẤC MƠ DI TRÚ

Khai Phú Investments & Migration có hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Đầu tư di trú, hỗ trợ hơn 1.000 gia đình định cư thành công tại các quốc gia Mỹ, Úc, Châu Âu, Canada và khu vực Caribbean. Khai Phú hiện hợp tác với các Tập đoàn và Hãng luật toàn cầu có hơn 40 năm kinh nghiệm. Đội ngũ nhân viên tận tâm, chuyên nghiệp. Khai Phú sẽ là người bạn đồng hành cùng quý Anh/Chị hiện thực hóa giấc mơ định cư.

Nếu Quý anh chị nhà đầu tư Quan tâm chương trình Định cư Mỹ. Xin vui lòng liên hệ với Khai Phú theo thông tin bên dưới.

KHAI PHÚ INVESTMENTS & MIGRATION

Văn phòng TP.HCM:

Tầng 34, Tòa nhà Bitexco Financial Tower, Số 2 Hải Triều, Quận 1.

Hotline: 0901 888 803 – (028) 6291 8889

Văn phòng Hà Nội:

Tầng 4, tòa nhà Sun Ancora, số 03 Lương Yên, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hotline: 0901 888 830 – (024) 7108 9111