Thành phố Melbourne tọa lạc tại tiểu bang Victoria, Úc năm thứ 4 liên tục được bầu chọn là thành phố đáng sống nhất thế giới.

Nhm mc đích gii thiu Chương trình đnh cư tại tiểu bang Victoria, Úc cho các doanh nhân và nhà đầu tư Việt Nam (đặc biệt là Chương trình Significant Investor Visa), Khai Phú Investments and Migration Agency hân hnh là nhà tổ chức hai hội thảo lớn tại TP.HCM và Hà Nội thay mặt cho Chính phủ tiểu bang Victoria, Úc.

·       Nội dung hội thảo: Định cư Úc theo din Nhà đầu tư lớn (Significant Investor Visa) và các dạng định cư theo chương trình doanh nhân tại tiểu bang Victoria, Úc

     Thi gian: Ngày 17-18/10/2014

     Địa đim: Th đô Hà Ni và TP.HCM

     S lượng tham d có gii hn, xin vui lòng đăng ký trước.

Đơn vị tham gia:

·       Giám đốc Bộ phận Nhập cư Diện Significant Investor Visa, tiểu bang Victoria, Úc.

·       Giám đốc khu vực Đông Nam Á của Bộ phận Nhập cư tiểu bang Victoria, Úc.

·       Quỹ đầu tư Real Asset Management.

·       Khai Phú Investments and Migration Agency. Ts. Đặng Quang Vinh. Đại din di trú có đăng ký vi B Di trú và Bo v Biên gii Úc Đại li. S đăng ký MARN 1280904.

Đăng ký tham dự hội thảo:

·       Nhà đầu tư và các chủ doanh nghiệp mong muốn tham gia cần cung cấp một số thông tin để bảo đảm việc tham dự phù hợp với chủ đề của hội thảo.

·       Đăng ký qua email: Vui lòng tải phiếu đăng ký tại đây và gửi email về tuvan@tuvanditru.com

·       Đăng ký qua điện thoại: (08) 3822 3380 hoc (08) 3822 3821