Xuất phát từ nhu cầu phát triển kinh tế, chính phủ Canada có các chương trình thu hút đầu tư nhằm mời gọi các nhà đầu tư nước ngoài đến kinh doanh và sinh sống.

Canada có diện tích lớn hơn Mỹ nhưng dân số chỉ có 10% so với Mỹ và có mức GDP trên đầu người cao hơn Mỹ. Hàng năm Canada nhận chính thức khoảng trên dưới 300.000 người nhập cư (nhận thẻ thường trú nhân). Cộng đồng người Việt ở Canada có khoảng 200.000 người chiếm gần 0.7% dân số và được coi là thành công và hòa nhập nhanh với xã hội Canada.

 

Chính phủ các tỉnh bang như Manitoba, Saskatchewan, Quebec (Canada) đang có các chương trình ưu đãi đầu tư và định cư tại các tỉnh bang này. Các điều kiện và lợi ích cơ bản của các chương trình đầu tư và định cư tại Canada bao gồm:

·       Điều kiện về tài sản thấp. 

·       Người nhập cư cần có kinh nghiệm về quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam để kinh doanh tại Canada. 

·       Gia đình người nhập cư được cấp ngay thẻ xanh vĩnh viễn tại Canada. 

Khi được cấp thẻ xanh Canada, gia đình người nhập cư có thể:

         Được trở thành công dân Canada sau khi thỏa mãn điều kiện cư trú.

         Được chăm sóc sức khỏe miễn phí và hưởng các lợi ích an sinh xã hội khác.

         Con em dưới 18 tuổi được miễn học phí hoàn toàn. 

         Bảo lãnh người thân khác và nhập quốc tịch Canada.

Để cung cấp thông tin cụ thể về các chương trình trên, Khai Phú Investments and Migration Agency và Văn phòng Luật di trú Canada sẽ tổ chức một buổi hội thảo tại Việt Nam cho các nhà đầu tư có quan tâm:

·       Hội thảo: Đầu tư và định cư tại Manitoba, Saskatchewan, Quebec (Canada)

·       Gặp gỡ: Luật sư di trú Canada và viên chức chính phủ tiểu bang.

·       Ngày: 06/03/2015.

·       Địa điểm: TP.HCM (Thông báo sau)

Để đăng ký tham dự, xin liên hệ:
Khai Phú Investments and Migration Agency

T: (08) 3822 3380 hoặc 3822 3821

WWW.TUVANDITRU.COM