Hướng dẫn chi tiết hệ thống chăm sóc sức khỏe Hy Lạp

Hệ thống chăm sóc sức khỏe Hy Lạp là sự kết hợp của Hệ thống Y tế Quốc gia, bảo hiểm xã hội bắt buộc và chăm sóc sức khỏe tư nhân. Chăm sóc sức khỏe cộng đồng bao gồm khoảng 130 bệnh viện đa khoa và chuyên khoa, 200 trung tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu và 1.500 ca phẫu thuật y tế ở nông thôn.

làm thế nào để đăng ký hệ thống chăm sóc sức khỏe tại hy lạp

Hướng dẫn chi tiết hệ thống chăm sóc sức khỏe Hy Lạp

Tổng quan về chăm sóc sức khỏe Hy Lạp

Cả công dân và người nước ngoài đều có quyền sử dụng hệ thống chăm sóc sức khỏe ở Hy Lạp. Hệ thống này là một hệ thống hỗn hợp trong đó có hệ thống chăm sóc sức khỏe quốc gia, quỹ bảo hiểm công và khu vực tư nhân đều tham gia vào việc tài trợ và cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Nếu là người nước ngoài tham gia chương trình Thị thực Vàng Hy Lạp, bạn có thể được hưởng các phúc lợi chăm sóc sức khỏe miễn phí như người bản địa.

Người Hy Lạp nằm trong số những người khỏe mạnh nhất thế giới và có tuổi thọ trung bình cao nhất ở EU: 79 đối với nam và 84 đối với nữ. Có tới 4,9 bác sĩ hành nghề trên 1.000 dân. Mặt khác, chỉ có 3,8 điều dưỡng trên 1.000 dân, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 8,6 của các nước OECD.

Bộ y tế là cơ quan hàng đầu trong việc tài trợ chính sách y tế

Bộ Y tế là cơ quan hàng đầu trong việc phát triển và tài trợ cho các chính sách y tế ở Hy Lạp. Bộ chịu trách nhiệm cung cấp và tài trợ cho Dịch vụ Y tế Quốc gia, cũng như các dịch vụ y tế và xã hội cho người nghèo, người già và người tàn tật. Một phần rất nhỏ các dịch vụ y tế và xã hội được cung cấp bởi chính quyền thành phố.

Tư cách thành viên quỹ là bắt buộc đối với người có việc làm và người phụ thuộc của họ, và dựa trên nghề nghiệp. IKA là quỹ lớn nhất ở Hy Lạp và cung cấp lương hưu, bảo hiểm ốm đau và phúc lợi. Trong số 300 tổ chức bảo hiểm xã hội khác nhau, khoảng 40 tổ chức cung cấp bảo hiểm trước nguy cơ bệnh tật cho gần như toàn bộ dân số Hy Lạp.

Khu vực tư nhân bao gồm bác sĩ, thực hành, trung tâm chẩn đoán, phòng thí nghiệm và bệnh viện. Nó đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể trong 15 năm qua. Xu hướng này bị ảnh hưởng bởi tăng trưởng kinh tế, sự không hài lòng của công chúng với chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng, và tình trạng dư thừa bác sĩ và các dịch vụ tư nhân khác.

Hệ thống Y tế Quốc gia

Bao gồm các trung tâm y tế ở khu vực nông thôn, các phòng khám cấp tỉnh và các khoa ngoại trú của bệnh viện công. Các dịch vụ này được tài trợ chủ yếu thông qua ngân sách nhà nước, và ở mức độ nhỏ hơn từ các quỹ bảo hiểm;

Quỹ bảo hiểm xã hội 

Bao gồm các phòng khám đa khoa do các quỹ bảo hiểm cụ thể sở hữu và điều hành, chủ yếu là IKA). Các dịch vụ này được tài trợ bởi quỹ bảo hiểm xã hội;

Các dịch vụ của chính quyền địa phương

Bao gồm một số phòng khám và dịch vụ phúc lợi. Các dịch vụ này được tài trợ bởi ngân sách nhà nước thông qua Bộ Nội vụ;

Khu vực tư nhân 

Bao gồm các bác sĩ hành nghề tư nhân và các khoa ngoại trú của bệnh viện tư nhân, được tài trợ chủ yếu bằng tiên túi hoặc bảo hiểm y tế tự nguyện.

Chăm sóc sức khỏe cộng đồng cho công dân EU và người nước ngoài ở Hy Lạp

Hệ thống chăm sóc sức khỏe của Hy Lạp được gọi là ESY, và nó cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí cho tất cả công dân và cư dân của Hy Lạp, công dân EU và thậm chí cả người nước ngoài.

Nếu một công dân Hy Lạp làm việc trong nước, họ phải có số an sinh xã hội AMKA. Người sử dụng lao động của phải có trách nhiệm đóng góp và tìm một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho công dân.

Cá nhân tự kinh doanh phải đăng ký bảo hiểm cho Tổ chức Tự kinh doanh.

Công dân EU có Thẻ Bảo hiểm Y tế Châu Âu được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần thiết về mặt y tế do nhà nước cung cấp trong thời gian lưu trú tạm thời tại bất kỳ quốc gia nào trong số 27 quốc gia EU, bao gồm cả Hy Lạp. 

Quỹ bảo hiểm xã hội

Khoảng 30 quỹ bảo hiểm xã hội mua các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho những người được bảo hiểm của họ từ NHS và các nhà cung cấp tư nhân. Phần lớn các quỹ là các tổ chức độc lập bao gồm các nhóm nghề nghiệp khác nhau, được giám sát bởi Bộ Lao động và các vấn đề xã hội. Mỗi loại cung cấp các lợi ích và phạm vi bảo hiểm khác nhau.

IKA là tổ chức an sinh xã hội lớn nhất ở Hy Lạp. Nó bao gồm người nước ngoài và nhân viên ở Hy Lạp. Người nước ngoài tự làm chủ có thể hưởng lợi từ quỹ an sinh xã hội có tên là OAEE.

Các nhóm tổ chức bảo hiểm xã hội chính, quy mô dân số được bảo hiểm và các nhóm nghề nghiệp được bảo hiểm như sau:

 • Viện Bảo hiểm Xã hội, IKA chiếm 50% dân số đô thị, bao gồm cả công nhân;
 • Tổ chức Bảo hiểm Nông nghiệp, OGA chiếm 25% dân số nông thôn (tức là lao động nông nghiệp);
 • Công chức chiếm 7% dân số;
 • Quỹ dành cho Thương nhân, Nhà sản xuất và Doanh nhân Nhỏ, TEVE-TAE chiếm 13% dân số bao gồm thương nhân, nhà sản xuất và chủ cửa hàng,
 • OTE, DEH, ngân hàng chiếm 2,5% dân số, bao gồm nhân viên viễn thông, điện lực và ngân hàng.

Y tế tư nhân

Người dân Hy Lạp không hài lòng với các dịch vụ do nhà nước cung cấp có thể chuyển sang y tế tư nhân. Các cơ sở chăm sóc sức khỏe tư nhân ở Hy Lạp được coi là vượt trội so với các cơ sở công cộng, vì các trang thiết bị y tế mới hơn và thời gian chờ đợi ngắn hơn.

Bảo hiểm y tế khi du lịch Hy Lạp

Bảo hiểm du lịch Hy Lạp chi trả các chi phí hóa đơn y tế, thuốc theo toa, nằm viện và thậm chí là sơ tán khẩn cấp về nhà nếu có điều gì đó xảy ra với bạn khi đi du lịch.

Các loại trợ giúp y tế trong khu vực công và tư nhân

AMKA là Mã số Bảo hiểm Quốc gia của Hy Lạp. Nó cung cấp cho các cá nhân điều trị miễn phí cơ bản tại các bệnh viện và trung tâm y tế của nhà nước. Cư dân dài hạn, bao gồm cả người nước ngoài đã sống ở Hy Lạp hơn ba tháng, người lao động hoặc người tự kinh doanh, người hưu trí nhà nước EU và tất cả các thành viên phụ thuộc trong gia đình họ cũng đủ điều kiện nhận AMKA

làm thế nào để hưởng hệ thống chăm sóc sức khỏe hy lạp

Các loại trợ giúp y tế trong khu vực công và tư nhân

Hệ thống y tế nhà nước ở Hy Lạp bao gồm các dịch vụ như:

 • Giám sát sức khỏe cộng đồng;
 • Kiểm soát bệnh truyền nhiễm;
 • Kiểm soát sức khỏe môi trường;
 • Nâng cao sức khỏe;
 • Chăm sóc tổng quát và chuyên khoa nhập viện;
 • Dịch vụ phòng thí nghiệm;
 • Giảm giá thuốc; 
 • Chăm sóc thai sản;
 • Dụng cụ y tế;
 • Vận chuyển bệnh nhân.

Rất nhiều công dân chọn bảo hiểm y tế tư nhân vì bảo hiểm công không chi trả tất cả các chi phí. Ngoài ra, thời gian chờ đợi ở các cơ sở y tế tư nhân ngắn hơn so với các cơ sở công lập.

Bảo hiểm tư nhân bao gồm:

 • Đầy đủ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu;
 • Phí chuyên gia
 • Điều trị tại các bệnh viện tốt nhất của đất nước;
 • Điều trị nha khoa cao cấp;
 • Phẫu thuật thẩm mỹ.

Các đương đơn có thị thực vàng Hy Lạp và gia đình sẽ được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng miễn phí hoặc chi phí thấp nếu đóng góp cho Viện Bảo hiểm Xã hội IKA. Dịch vụ chăm sóc y tế do các bác sĩ được IKA chấp thuận miễn phí, nhưng sẽ phải trả phí cho các loại thuốc được kê đơn.

Hệ thống chăm sóc sức khỏe Hy Lạp bao gồm các trung tâm y tế và phẫu thuật ở nông thôn, cũng như các khoa ngoại trú của bệnh viện công. Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu được cung cấp thông qua các trung tâm y tế do quỹ bảo hiểm xã hội, chính quyền địa phương và chính quyền thành phố điều hành.

Nếu quý nhà đầu tư còn thắc mắc về hệ thống y tế Hy Lạp hãy liên hệ ngay Khai Phú qua số hotline 0901 888 803 hoặc để lại thông tin tại trang web www.tuvanditru.com 

TẠI SAO CHỌN KHAI PHÚ?

CHỌN ĐỒNG HÀNH CÙNG KHAI PHÚ – HIỆN THỰC HÓA GIẤC MƠ DI TRÚ

Khai Phú Investments & Migration có hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Đầu tư di trú, hỗ trợ hơn 1.000 gia đình định cư thành công tại các quốc gia Mỹ, Úc, Châu Âu, Canada và khu vực Caribbean. Khai Phú hiện hợp tác với các Tập đoàn và Hãng luật toàn cầu có hơn 40 năm kinh nghiệm. Đội ngũ nhân viên tận tâm, chuyên nghiệp. Khai Phú sẽ là người bạn đồng hành cùng quý Anh/Chị hiện thực hóa giấc mơ định cư.

Nếu Quý anh chị nhà đầu tư Quan tâm chương trình Định cư Hy Lạp. Xin vui lòng liên hệ với Khai Phú theo thông tin bên dưới.

KHAI PHÚ INVESTMENTS & MIGRATION

Văn phòng TP.HCM:

Tầng 34, Tòa nhà Bitexco Financial Tower, Số 2 Hải Triều, Quận 1.

Hotline: 0901 888 803 – (028) 6291 8889

Văn phòng Hà Nội:

Tầng 4, tòa nhà Sun Ancora, số 03 Lương Yên, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hotline: 0901 888 830 – (024) 7108 9111