Chương trình định cư Canada theo diện doanh nhân dành cho chủ doanh nghiệp hoặc các nhà đầu tư tại Việt Nam có ý định kinh doanh hoặc đầu tư tại Canada. Theo chương trình này, thì đương đơn và cả gia đình sẽ được cấp thẻ xanh (thường trú) tại Canada. Quy chế thường trú nhân giúp đương đơn và gia đình hưởng nhiều quyền lợi về an sinh xã hội cũng như chăm sóc y tế tại Canada. Sau một thời gian sinh sống và kinh doanh tại Canada, đương đơn có thể nộp đơn xin quốc tịch Canada.

 

Loại hình visa này gồm có các loại visa doanh nhân theo diện Liên bang hoặc được chính quyền các tỉnh bang bảo lãnh. Diện doanh nhân Liên bang thường được giải quyết trong thời gian 3-4 năm. Trong khi đó, các loại visa được chính phủ Tỉnh bang bảo lãnh thường nhanh hơn, khoảng 1.5 – 2 năm.

 

Nhìn chung, đối với diện doanh nhân thì chủ yếu các tỉnh bang nhỏ là có mời gọi đầu tư. Ví dụ New Brunswick, Manitoba, v.v… vì họ cần kêu gọi đầu tư để phát triển kinh tế. Nhược điểm là những tỉnh bang này lại xa xôi quá đối với Việt Nam, khiến việc đi lại khó khăn.

 

Còn các tiểu bang lớn thì chương trình đầu tư có yêu cầu cao hơn (ví dụ cần nhiều tài sản hơn). Trong số các chương trình đinh cư doanh nhân tại Canada, có thể nói tỉnh bang British Columbia là có chương trình hay nhất và phù hợp với đương đơn Việt Nam vì có thể xin ở tại Vancouver, thành phố vừa lớn, vừa đông dân, nằm ở bờ Tây Canada nên rất gần với Việt Nam.

 

Bảng dưới đây so sánh một số đặc điểm của các loại visa doanh nhân ở Canada thường gặp.

Loại visa

Yêu cầu về tài sản, $CAD

Số tiền đầu tư, $CAD

Số tiền đặt cọc, $CAD

Dân số tại tỉnh bang bảo lãnh, người

Doanh nhân Liên Bang

300,000

 

Không

Toàn Canada

Đầu tư Liên Bang

1,600,000

800,000

 

Toàn Canada

Doanh nhân British Columbia

800,000

400,000

125,000 – Xử lý nhanh

4,419,974

Doanh nhân Manitoba

350,000

150,000

75,000

1,213,815

Doanh nhân New Brunswick

300,000

125,000

75,000

748,319

Doanh nhân Newfoundland và Labrador

450,000

200,000

100,000

510,272

Doanh nhân Prince Edward Island

400,000

200,000

125,000

1,034,974

 

Doanh nhân Saskatchewan

300,000

150,000

75,000

1,034,974