Luật sư Davis có hơn 20 năm kinh nghiệm chuyên ngành về luật di trú của Canada và được cấp phép của Hiệp hội Luật Manitoba, CanadaLuật sư Davis là Giám đốc VP Luật di trú Davis, có trụ sở tại Winnipeg, Manitoba, Canada.

Luật sư Davis là luật sư đại diện cho tất cả hồ sơ di trú được tiến hành với VP Tư vấn Định cư Khai Phú.

A- GIÁO DỤC

 • 1982-1985: Đại học Manitoba, Winnipeg. Cử nhân Nghệ thuật (Bachelor of Arts).
 • 1985-1988 Đại học British Columbia, Vancouver. Cử nhân Luật (Bachelor of Laws).

B- ÔNG LÀ THÀNH VIÊN CỦA:

 • Hiệp hội Luật Canada
 • Hiệp hội Luật Manitoba
 • Cựu chủ tịch Hiệp hội Luật di trú Manitoba
 • Hiệp hội thương mại Manitoba/Winnipeg
 • Hiệp hội Luật di trú Hoa Kỳ
 • Hiệp hội doanh nghiệp độc lập Liên bang Canada
 • Hiệp hội doanh nghiệp Hồng Kông Canada

C- KINH NGHIỆM TẠI CÁC TÒA ÁN:

 • Tất cả các tòa án hình sự đại diện cho người bị buộc tội trong vụ án hình sự.
 • Tòa án liên bang xét xử phân chia và tòa án phúc thẩm liên bang
 • Tòa án Tối cao của Canada
 • Toà án cấp phúc thẩm Manitoba
 • Các phiên điều trần về việc chấp nhận Di Trú
 • Hội đồng phúc thẩm đoàn Di Trú và Tị Nạn
 • Tòa án Quốc tịch
 • Điều trần tại Tiểu ban xuất nhập cảnh và Quốc tịch tại cả Hạ viện và Thượng viện trong chính phủ liên bang Canada tại Ottawa, Ontario