New Brunswick đã tạm dừng tất cả đơn xin nhập cư của công dân Trung Quốc theo một dự án thí điểm sau khi xem xét toàn bộ chương trình đề cử của tỉnh (Provincial Nominee Program).

 

Quyết định công bố được đưa ra sau khi được xem xét bởi Tổng kiểm toán viên Kim MacPherson. Ông này vào tháng Hai đã lo ngại về chương trình đề cử tỉnh (PNP).

 

MacPherson lưu ý rằng tỉnh chấp nhận hơn 5.500 người nhập cư theo chương trình được đề cử từ năm 1999 và 2009 nhưng đã không theo dõi họ sinh sống ở đâu.

 

Chính quyền tỉnh cho biết họ đã thu hồi các đề cử được thực hiện tại văn phòng thị thực tại Hồng Kông và Bắc Kinh. Điều này có nghĩa là các đơn xin nhập cư tại chương trình đề cử tỉnh đã bị từ chối.

 

Bộ trưởng Lao động Martine Coulombe thừa nhận có những lĩnh vực trong chương trình cần được cải thiện và cho biết tỉnh đang làm việc với Ottawa để làm điều đó.

 

MacPherson cho biết trong báo cáo của mình là không có cách nào xác định được có bao nhiêu người nhập cư duy trì việc làm toàn thời gian hoặc người nộp đơn đã thực hiện yêu cầu đầu tư ít nhất là $125.000 hay chưa.

 

Nếu không có thông tin đó, bà cho biết không thể báo cáo về hoạt động của chương trình.

 

MacPherson cho biết rằng trong khi Hiến chương về các Quyền và sự Tự do không cho phép chính phủ bắt buộc người nhập cư phải sinh sống tại một nơi nào đó nhất định, ít ra thì chính phủ tỉnh bang cũng phải theo dõi được là họ đang ở đâu.