Chương trình định cư Canada cũng như tại Úc là chương trình thu hút di dân nhằm mục đích đóng góp cho sự phát triển và thịnh vượng của Canada. Chương trình này bao gồm nhiều loại hình visa cho nhiều đối tượng như các di dân có tay nghề và trình độ Anh/Pháp ngữ, các doanh nhân hoặc nhà đầu tư thành đạt hoặc những người đang có người thân hoặc bạn bè/họ hàng xa đang sinh sống tại Canada.

 

Doanh nhân Liên Bang

·        Doanh nhân Liên Bang

·        Đầu tư Liên Bang

 

Doanh nhân được các Tỉnh bảo lãnh

·        Doanh nhân British Columbia

·        Doanh nhân Manitoba

·        Doanh nhân New Brunswick

·        Doanh nhân Newfoundland và Labrador

·        Doanh nhân Prince Edward Island

·        Doanh nhân Saskatchewan

 

Tay nghề Liên Bang

Bao gồm 2 loại Visa:

·        Tay nghề Liên Bang

·        Diện có kinh nghiệm tại Canada (Experience Class)

 

Đoàn tụ gia đình Liên Bang

·        Vợ, chồng, bạn đời hoặc quan hệ đồng giới và các dạng người thân khác

 

Tay nghề và đoàn tụ gia đình được các Tỉnh tại Canada bảo lãnh

Chính quyền các tỉnh tại Canada có chương trình nhập cư riêng qua đó các đương đơn được sắp xếp việc làm trước tại Canada hoặc có người thân trong gia đình bảo lãnh có thể nộp đơn xin định cư tại tiểu bang đó. Một số loại visa của dạng này bao gồm:

·        Diện gia đình Alberta

·        Diện gia đình Manitoba

·        Diện tay nghề Manitoba

·        Diện gia đình New Brunswick

·        Diện gia đình Newfoundland và Labrador

·        Diện gia đình Saskatchewan

 

Ngoài ra, còn các loại Visa Canada ngắn hạn khác như:

·        Du học

·        Du lịch

·        Lao động