Chính phủ tiểu bang New South Wales tại Úc vừa công bố các quy định mới liên quan đến việc bảo lãnh các hồ sơ theo diện doanh nhân.

 

Các quy định mới như sau:

·        Loại bỏ yêu cầu đương đơn phải tham gia khảo sát thị trường theo visa 456. Giờ đây, các đương đơn có thể tham gia chuyến khảo sát thị trường theo bất kỳ loại visa nào. Quy định mới nằm nhằm đảm bảo các đương đơn được đối xử công bằng bất kể họ đến từ quốc gia nào.

·        Hủy bỏ yêu cầu đương đơn phải nộp phương án kinh doanh. Yêu cầu này được cho là có tính hình thức vì trên thực tế một số đương đơn đã thuê các đơn vị tư vấn chuẩn bị các phương án kinh doanh này cho họ. Thay vào đó, đương đơn được yêu cầu hoàn thành Mẫu đơn Cam kết Kinh doanh.

·        Các đương đơn nay được yêu cầu bắt buộc tham dự cuộc phỏng vấn với viên chức tiểu bang trước khi nộp hồ sơ bảo lãnh. Cuộc phỏng vấn sẽ là cơ hội để đương đơn đặt câu hỏi về chương trình cũng như tiểu bang có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với người xin nhập cư.

 

Những thay đổi trên nhằm mục đích giảm thiểu sự quan liêu trong xét duyệt hồ sơ và để tăng số lượng người nhập cư lựa chọn tiểu bang New South Wales như một điểm đến để đầu tư.