Sở Di Trú và Quốc tịch Hoa Kỳ (USCIS) vừa đưa ra quy định mới liên quan đến các dự án EB-5 có liên quan đến bất động sản. Các dự án này có thể là Khách sạn/Trung tâm mua sắm v.v…

Về cơ bản, các dự án này sẽ phải trình thêm “Chi tiết có thể xác minh được” (hay còn gọi là “Verifiable Details”) trong phương án kinh doanh của mình. Các dự án này phải cung cấp dữ liệu cho thấy dự án mới thành lập là thực sự cần thiết trong vùng khuyến khích đầu tư (TEA) để tạo ra việc làm và không tạo ra thêm cạnh tranh tại khu vực phụ cận.

Ví dụ, một dự án Vùng Khuyến khích đầu tư là một khách sạn, thì dự án đó phải cung cấp “Chi tiết có thể xác minh được” cho USCIS rằng:

·       Tất cả các khách sạn khác ở trong khu vực đều đã chiếm tỷ lệ lấp đầy cao (Nhu cầu cao), hoặc

·       Không có khách sạn nào khác trong vùng và có nhu cầu xây khách sạn ở vùng đó.

Trong cả 2 trường hợp, các dự án mới này đều phải chứng minh là họ không tạo ra thêm sự cạnh tranh trong khu vực, cũng như các việc làm tại dự án mới không được làm giảm đi số việc làm tại các doanh nghiệp hiện hữu. Các việc làm đơn thuần chuyển từ doanh nghiệp cũ sang dự án mới sẽ không được tính.

Quy định mới này làm cho các dự án bất động sản sẽ gặp thêm rất nhiều khó khăn trong việc được chấp thuận thẻ xanh EB-5 cho các nhà đầu tư cũng như trong việc hủy bỏ điều kiện của thẻ xanh sau 2 năm đầu tiên.

Xem thêm quy định của USCIS tại đây.