bất động sản bồ đào nha

3 chương trình phổ biến đủ điều kiện xin thị thực Visa E-2 của Hoa Kỳ

3 chương trình phổ biến đủ điều kiện xin thị thực Visa E-2 của Hoa Kỳ Các nhà đầu tư nước ngoài muốn cư trú tại Hoa Kỳ thông qua đầu tư thường sử dụng lộ trình thị thực EB-5, yêu cầu khoản đầu tư…

MUA BẤT ĐỘNG SẢN HY LẠP GIÁ TỐT LẤY QUYỀN CƯ TRÚ – GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ THỤ ĐỘNG, AN TOÀN, SINH LỢI VÀ HIỆU QUẢ

MUA BẤT ĐỘNG SẢN HY LẠP GIÁ TỐT LẤY QUYỀN CƯ TRÚ Chương trình nhập cư đầu tư (RBI) là một phương thức đầu tư sinh lợi hai chiều. Mua bất động sản Hy Lạp lấy quyền cư trú – Golden Visa Hy Lạp có…

GOLDEN VISA BỒ ĐÀO NHA – NHỮNG THAY ĐỔI TRONG 2022

Theo công bố trước đây vào năm 2021, những thay đổi trong chương trình Golden Visa của Bồ Đào Nha sẽ chính thức có hiệu lực áp dụng vào ngày 01/01/2022. THAY ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ BẤT ĐỘNG SẢN TRONG CHƯƠNG TRÌNH GOLDEN VISA BỒ...
error: Tính năng đã bị khóa