du lich Canada

Visa Canada: Du lịch-Thăm thân-Công tác

Visa này dành cho tất cả các trường hợp: Du lịch, thăm thân hoặc công tác ngắn hạn tại Canada. Người thân trong gia đình đương đơn có thể đi theo. Điều kiện để xin visa: 1.    Có lý do du lịch chính đáng 2.   …

error: Tính năng đã bị khóa