Visa này dành cho tất cả các trường hợp: Du lịch, thăm thân hoặc công tác ngắn hạn tại Canada. Người thân trong gia đình đương đơn có thể đi theo.

Điều kiện để xin visa:Dollarphotoclub 63946279 300x300 min

1.    Có lý do du lịch chính đáng

2.    Thỏa mãn điều kiện tài chính

3.    Thỏa mãn điều kiện sức khỏe và lý lịch

4.    Chứng minh được đương đơn sẽ rời Canada trước khi visa hết hạn

Danh sách giấy tờ cần thiết

1.    Hộ chiếu (bản gốc)

2.    2 hình 4×6, mới chụp trong vòng 6 tháng, chụp cận mặt, nhìn thẳng, phông nền trắng

3.    Lệ phí (thu bằng tiền USD)

a.    Visa 1 lần: $70 USD

b.    Visa nhiều lần: $140 USD

c.     Lệ phí tối đa cho một gia đình: $370 USD

d.    Lệ phí hành chính IOM: $15 USD cho 1 hộ chiếu. Tính tối đa cho 3 hộ chiếu trong cùng 1 hồ sơ. Nếu trẻ em đi cùng hộ chiếu với bố mẹ thì được miễn phí này.

4.    Hộ khẩu (bản sao công chứng)

5.    Giấy khai sinh (bản sao công chứng hoặc bản trích lục)

6.    Giấy đăng ký kết hôn hoặc ly dị (bản sao công chứng)

7.    Thư mời của người/cơ quan tại Canada. Có thể kèm thư giải thích mối quan hệ hoặc mục đích chuyến đi.

8.    Bằng chứng về tài chính cho chuyến đi:

a.    Nếu đương đơn đang đi làm: Thư xác nhận từ công ty, Sổ bảo hiểm xã hội, Hợp đồng lao động, Bảng lương, Thư xác nhận tiền gửi ngân hàng, Sổ tiết kiệm

b.    Nếu đương đơn là chủ doanh nghiệp: Giấy phép đăng ký kinh doanh (bản sao công chứng), biên lai thuế thu nhập doanh nghiệp, giấy xác nhận doanh thu/quyết toán thuế cho 2 năm gần nhất.

c.     Nếu là sinh viên: Thẻ sinh viên (bản sao), bảng điểm gần nhất, bằng chứng tài chính của bố mẹ

d.    Tất cả các trường hợp khác: bằng chứng về bất động sản, tài sản, thu nhập, Thư xác nhận tiền gửi ngân hàng, Sổ tiết kiệm

Trong trường hợp thăm thân nhân

9.    Bản sao thẻ công dân hoặc thường trú nhân

10.           Thư mời của thân nhân nêu rõ các chi tiết có liên quan đến chuyến đi

11.           Bản sao công chứng Thuế thu nhập (Notice of Assessment-T451/Income Tax Return Information – Regular RC143) trong 2 năm vừa qua của người tài trợ và vợ/chồng người tài trợ

12.           Giấy xác nhận số dư tài khoản của người tài trợ

13.           Giấy xác nhận việc làm của người tài trợ

14.           Nếu thăm thân nhân bị bệnh, giấy xác nhận của bệnh viện hoặc bác sỹ

Trong trường hợp đi công tác:

15.           Thư cử đi công tác của công ty

16.           Thư mời của đối tác, nói rõ chi phí do ai chi trả.