ELICOS

Visa 570 – Học tiếng Anh (ELICOS)

Đối tượng: Dành cho học sinh theo học những khóa Anh ngữ ngắn hạn.   Người có visa này được phép: Tạm trú tại Úc. Sinh sống và học tập tại Úc. Làm việc tại Úc đến 20 giờ/tuần. Đem theo người trong gia đình…

error: Tính năng đã bị khóa