Đối tượng: Dành cho học sinh theo học những khóa Anh ngữ ngắn hạn.

 

Người có visa này được phép:

Tạm trú tại Úc.

Sinh sống và học tập tại Úc.

Làm việc tại Úc đến 20 giờ/tuần.

Đem theo người trong gia đình sang Úc.

 

Điều kiện để xin visa:

1.    Được nhận vào học tại Úc.

2.    Thỏa mãn điều kiện về tài chính.

3.    Thỏa mãn các điều kiện về lý lịch, sức khỏe và một số điều kiện khác.