Đối tượng: Dành cho người thân của du học sinh dưới 18 tuổi.

Người có visa này được phép:

Tạm trú tại Úc.

Sinh sống và học tập tại Úc.

Đem theo người thân trong gia đình sang Úc.

Điều kiện để xin visa:

  1. Đương đơn có người thân là du học sinh dưới 18 tuổi.
  2. Đương đơn trên 21 tuổi
  3. Thỏa mãn điều kiện về tài chính.
  4. Thỏa mãn các điều kiện về lý lịch, sức khỏe và một số điều kiện khác.