Nhằm đơn giản hoá cơ cấu thị thực du học và chú trọng hơn đến chất lượng sinh viên quốc tế mong muốn trải nghiệm môi trường học tập phát triển tại Úc, Sở di trú đã quyết định điều chỉnh một số yêu cầu nộp đơn xin thị thực kể từ ngày 01/07/2016.

student visa min

HỒ SƠ XIN THỊ THỰC PHẢI ĐƯỢC NỘP TRỰC TUYẾN

1- Loại thị thực mới: Suclass 500, dành chung cho học sinh/sinh viên qua Úc học các bậc học sau:

 • Tiểu học, trung học
 • Cao đẳng (Diploma)
 • Cử nhân đại học (Bachelor)
 • Thạc sĩ tín chỉ/nghiên cứu
 • Nghiên cứu sinh
 • Associate degree
 • Graduate certificate
 • Advanced diploma
 • Graduate diploma
 • Certificate I, II, III và IV

2- Người có visa này được phép:

 • Tạm trú tại Úc.
 • Sinh sống và học tập tại Úc.
 • Làm việc tại Úc đến 40 giờ/2tuần.
 • Đem theo người thân trong gia đình sang Úc.

3- Mức độ xét duyệt: Yêu cầu của hồ sơ xin visa du học hiên nay sẽ phụ thuộc vào mức độ rủi ro về di trú của quốc gia của học sinh và trường tại Úc.

 • Level 1: Đương đơn không phải nộp bằng chứng về trình độ tiếng Anh & bằng chứng về tài chính
 • Level 2 và 3: Đương đơn được yêu cầu phải nộp bằng chứng về trình độ tiếng Anh & Bằng chứng về tài chính.

4- Điều kiện để xin visa:

 1. Tiếng Anh ( đối với mức độ xét duyệt Level 2 & 3)
 2. Được nhận vào học tại Úc.
 3. Thỏa mãn điều kiện về tài chính (đối với mức độ xét duyệt Level 2 & 3)
 4. Thỏa mãn các điều kiện về lý lịch, sức khỏe và một số điều kiện khác.

   Để tìm hiểu về chương trình Du học Úc cho con em, Quý vị vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số:

    Khai Phú Investments and Migration Agency (IMA)

( TP. Hồ Chí Minh: (08) 3822 3380 / (08) 3822 3381

( Hà Nội             : (04) 7302 9990 / (04) 7302 9996