han che covid

HY LẠP NỚI LỎNG HẠN CHẾ – LOẠI BỎ YÊU CẦU MẪU ĐƠN ĐỐI VỚI DU KHÁCH TỪ 15/03/2022

Ngày 03/03, Hy Lạp đã thông báo về việc nới lỏng các hạn chế đi lại. Khách du lịch quốc tế đã tiêm chủng đầy đủ không phải điền vào mẫu đơn hành khách chi tiết. BIỂU MÂU ĐỊNH VỊ HÀNH KHÁCH (PLF) Biểu mẫu...
error: Tính năng đã bị khóa