immigration australia

Visa 164 – Lãnh đạo có bảo lãnh (tạm trú)

Người có visa này được phép: ·        Tạm trú để xin thường trú. ·        Ra vào Úc tự do cùng gia đình không bị giới hạn. ·        Sinh sống, làm việc và học tập cùng cả gia đình.   Điều kiện để xin visa này:…

error: Tính năng đã bị khóa