Người có visa này được phép:

·        Tạm trú để xin thường trú.

·        Ra vào Úc tự do cùng gia đình không bị giới hạn.

·        Sinh sống, làm việc và học tập cùng cả gia đình.

 

Điều kiện để xin visa này:

1.    Dưới 55 tuổi,

2.    Có bảo lãnh của một tiểu bang ở Úc,

3.    Có lý lịch doanh nghiệp thành công,

4.    2 năm trong 4 năm gần nhất, đương đơn nắm giữ một chức vụ trong 3 cấp độ quản lý cao nhất của công ty ngoài quốc doanh có doanh thu hàng năm trên $10,000,000 AUD, và đương đơn chịu trách nhiệm hoạch định và phát triển chiến lược cho một bộ phận lớn hoặc toàn bộ hoạt động của công ty đó,

5.    Có tài sản ít nhất $500,000 AUD để chuyển sang Úc trong vòng 2 năm,

6.    Có thêm tài sản để ổn định cuộc sống tại Úc,

7.    Đương đơn có ý định thực sự kinh doanh tại Úc và quản lý trực tiếp doanh nghiệp đó,

8.    Thỏa mãn các điều kiện khác về lý lịch, tư cách và sức khỏe.

 

Điều kiện để xin visa thường trú:

Sau khi đã sinh sống tại Úc theo Visa 164 trong 2 năm của 4 năm gần nhất và thỏa mãn một số điều kiện cụ thể, đương đơn có thể xin visa thường trú theo các loại visa sau:

·        Visa 890 – Doanh nhân độc lập (thường trú)

·        Visa 892 – Doanh nhân có bảo lãnh (thường trú)