visas 1 min

Loại visa 188 Significant Investor là loại thị thực tạm trú được tiểu bang/vùng lãnh thổ đề cử và không yêu cầu trình độ Anh ngữ.

1-Người nộp đơn xin loại thị thực này phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

  • Được tiểu bang/vùng lãnh thổ đề cử miễn trừ các yêu cầu về độ tuổi
  • Nộp đơn Bày Tỏ Nguyện Vọng theo quy trình Lựa Chọn Kĩ Năng
  • Đầu tư $5.000.000 AUD (Năm triệu đôla Úc) vào loại hình đầu tư được chấp thuận.

2-Các loại hình đầu tư được chấp thuận (từ ngày 01/07/2015):

·       Ít nhất $500.000 AUD đầu tư vào một quỹ đầu tư vốn mạo hiểm, hoặc quỹ đầu tư tăng trưởng, có đầu tư vào các công ty tư nhân nhỏ và mới khởi nghiệp.

·       Ít nhất $1.500.000 đầu tư vào một quỹ quản lý đầu tư, hoặc các công ty đầu tư đang niêm yết(LIC) trên sàn chứng khoán Úc (ASX) có đầu tư vào các công ty mới nổi trên thị trường chứng khoán.

·       Phần còn lại $3.000.000 đầu tư vào quỹ quản lý hoặc LIC mà có đầu tư vào các tài sản như các công ty niêm yết trên sàn ASX, các loại trái phiếu công ty, và bất động sản.

3-Điều kiện để được thường trú

·       Thực hiện việc đầu tư nói trên.

·       Sinh sống tại Úc ít nhất 40 ngày trong một năm. Thời gian này có thể tính cộng dồn cho các năm cộng lại.