Định cư theo diện doanh nhân

VISA 188 – SIGNIFICANT INVESTOR (TẠM TRÚ)

Loại visa 188 Significant Investor là loại thị thực tạm trú được tiểu bang/vùng lãnh thổ đề cử và không yêu cầu trình độ Anh ngữ. 1-Người nộp đơn xin loại thị thực này phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: Được tiểu bang/vùng…

VISA 888 – ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH SÁNG TẠO (THƯỜNG TRÚ)

Đầu Tư và Kinh Doanh Sáng Tạo – là dạng thị thực thường trú được tiểu bang/vùng lãnh thổ đề cử và không cần thông qua hệ thống thang điểm đánh giá. Dạng thị thực này bao gồm 2 loại chính: Kinh doanh sáng tạo…

VISA 188 – ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH SÁNG TẠO (TẠM TRÚ)

Loại visa Đầu Tư và Kinh Doanh Sáng Tạo là loại thị thực tạm trú được tiểu bang/vùng lãnh thổ đề cử và không yêu cầu trình độ Anh ngữ tối thiểu. Dạng thị thực này bao gồm hai loại chính: Kinh doanh sáng tạo…

Visa New Zealand – Diện đầu tư (Investor 2 category)

Quá trình chuẩn bị cho visa đầu tư (Investor 2 category) tại New Zealand: Đương đơn có thể nộp hồ sơ xin tạm trú 4 năm tại New Zealand, khi thỏa mãn các điều kiện sau: a.    Đương đơn từ 65 tuổi trở xuống. b.   …

Visa 891 – Đầu tư độc lập (thường trú)

Loại visa: Thường trú   Người có visa này được phép: Thường trú vĩnh viễn tại Úc. Làm việc, sinh sống và học tập tại Úc. Hưởng bảo hiểm sức khỏe và các quyền lợi như công dân Úc. Hưởng trợ cấp phúc lợi xã…

Visa 892 – Doanh nhân có bảo lãnh (thường trú)

Loại visa: Thường trú   Người có visa này được phép: Thường trú vĩnh viễn tại Úc. Làm việc, sinh sống và học tập tại Úc. Hưởng bảo hiểm sức khỏe và các quyền lợi như công dân Úc. Hưởng trợ cấp phúc lợi xã…

Visa 890 – Doanh nhân độc lập (thường trú)

Loại visa: Thường trú   Người có visa này được phép: Thường trú vĩnh viễn tại Úc. Làm việc, sinh sống và học tập tại Úc. Hưởng bảo hiểm sức khỏe và các quyền lợi như công dân Úc. Hưởng trợ cấp phúc lợi xã…

Visa 893 – Đầu tư có bảo lãnh (thường trú)

Loại visa: Thường trú   Người có visa này được phép: Thường trú vĩnh viễn tại Úc. Làm việc, sinh sống và học tập tại Úc. Hưởng bảo hiểm sức khỏe và các quyền lợi như công dân Úc. Hưởng trợ cấp phúc lợi xã…

Tổng quan loại hình visa doanh nhân

Chương trình định cư Úc theo diện doanh nhân dành cho các doanh nhân, chủ doanh nghiệp hoặc nhà đầu tư tại Việt Nam có ý định kinh doanh hoặc đầu tư thực sự tại Úc. Visa diện doanh nhân tạm trú cho phép đương…

Visa 132 – Doanh nhân tài năng

Loại visa: Thường trú   Đối tượng: Dành cho các doanh nhân tài năng là chủ doanh nghiệp có ý định kinh doanh hoặc đầu tư thực sự tại Úc. Được bảo lãnh bởi chính quyền tiểu bang.   Điều kiện để xin visa: 1.  …

Visa 162 – Đầu tư độc lập (tạm trú)

Người có visa này được phép: Tạm trú để xin thường trú. Cùng gia đình ra vào Úc không bị giới hạn. Sinh sống, làm việc, kinh doanh, học tập tại Úc cùng với cả gia đình.   Điều kiện để xin visa: 1.    Dưới…

error: Tính năng đã bị khóa