Quá trình chuẩn bị cho visa đầu tư (Investor 2 category) tại New Zealand:

Đương đơn có thể nộp hồ sơ xin tạm trú 4 năm tại New Zealand, khi thỏa mãn các điều kiện sau:

a.    Đương đơn từ 65 tuổi trở xuống.

b.    Đầu tư 1.5 triệu đôla New Zealand cho 4 năm tại New Zealand.

c.     Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong việc trực tiếp quản lý một doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải có ít nhất 5 nhân viên làm việc toàn thời gian hoặc có doanh số trên 1 triệu đôla New Zealand/năm. Đương đơn có thể nộp đơn trên cơ sở sở hữu 25% cổ phần của doanh nghiệp đó hoặc đóng vai trò quản lý hoạt động của doanh nghiệp.

d.    Có thêm tài sản khoảng 1 triệu đôla New Zealand để ổn định cuộc sống (không nhất thiết phải chuyển sang New Zealand).

e.    Có trình độ Anh ngữ tương đương IELTS trung bình 3.0 hoặc có quá trình sinh sống/học tập tại nước nói tiếng Anh.

f.      Những người đi theo có trình độ tiếng Anh tương đương hoặc đóng tiền học tiếng Anh.

g.    Sinh sống tại New Zealand ít nhất 146 ngày của mỗi năm trong 3 năm cuối cùng của khoảng thời gian đầu tư 4 năm.

h.    Thỏa mãn các điều kiện khác về lý lịch và sức khỏe.

Lưu ý: Tài sản có thể do đương đơn, vợ/chồng hoặc con cái còn phụ thuộc đứng tên.

Điều kiện xin thường trú tại NZ:

·        Khoản đầu tư 1.5 triệu đôla NZ đã được đầu tư cho 4 năm.

·        Đương đơn sinh sống tại New Zealand ít nhất 146 ngày của mỗi năm trong 3 năm cuối cùng của khoảng thời gian đầu tư 4 năm.

Quá trình xử lý hồ sơ

Giai đoạn 1: Đương đơn nộp hồ sơ trình bày nguyện vọng (Expression of Interest). Lưu ý: Mỗi năm, chính phủ New Zealand tiếp nhận tối đa 300 hồ sơ theo diện Investor. Đương đơn có điểm số cao hơn trong EOI sẽ được ưu tiên mời nộp hồ sơ.

Hệ thống tính điểm như sau:

1.    Điểm cho trình độ Anh ngữ:

Điểm IELTS

Điểm di trú

3

1

4

4

5 trở lên

10

2.    Điểm cho độ tuổi của đương đơn:

 

 

3.    Điểm cho số năm quản lý doanh nghiệp:

 

 

4.    Điểm cho số tiền đầu tư:

 


Giai đoạn 2
: Sau khi nhận được lời mời từ Bộ di trú NZ, đương đơn nộp bộ hồ sơ xin visa theo diện Investor. Nếu được chấp thuận, đương đơn phải chuyển số tiền đầu tư trong vòng 12 tháng.


Lệ phí chính thức và thời gian được cấp thị thực

1.    Các loại lệ phí đóng cho Chính Phủ New Zealand (vào thời điểm 2011):

·        Giai đoạn 1: NZ510.

·        Giai đoạn 2:

o       Khoản 1: Lúc nộp hồ sơ NZ3400.

o       Khoản 2: Trả trước khi cấp visa

§         NZ310 cho mỗi người trên 5 tuổi.

§         NZ155 cho mỗi người dưới 5 tuổi

·        Khám sức khỏe: Khoảng $100/người tại Việt Nam

·        Các loại phí đóng tại Việt Nam: công chứng, thẩm định tài sản, chuyển phát thư từ, hồ sơ.

2.    Thời gian giải quyết hồ sơ:

·        Giai đoạn 1: Khoảng 2-3 tháng.

·        Giai đoạn 2: Khoảng 15 tháng.