Loại visa: Thường trú

 

Người có visa này được phép:

Thường trú vĩnh viễn tại Úc.

Làm việc, sinh sống và học tập tại Úc.

Hưởng bảo hiểm sức khỏe và các quyền lợi như công dân Úc.

Hưởng trợ cấp phúc lợi xã hội.

Bảo lãnh người thân sang Úc.

Nhập quốc tịch sau khi hội đủ các điều kiện theo luật định.

 

Điều kiện để xin visa:

1.          Đương đơn được bảo lãnh của chính quyền tiểu bang.

2.           Đương đơn là người đang có

a.    Visa 162 – Đầu tư độc lập (tạm trú)

b.    Visa 165 – Đầu tư có bảo lãnh (tạm trú)

3.          Đương đơn thỏa mãn các điều kiện về lý lịch.

4.          Đương đơn đã sinh sống ở Úc ít nhất 2 năm trong vòng 4 năm trước khi nộp đơn.

5.          Đương đơn có ý định thực sự kinh doanh hoặc đầu tư tại Úc.

6.          Vào thời điểm quyết định visa, Khoản đầu tư theo luật định đã được duy trì liên tục ít nhất 4 năm.