Loại visa: Thường trú

 

Đối tượng: Dành cho các doanh nhân tài năng là chủ doanh nghiệp có ý định kinh doanh hoặc đầu tư thực sự tại Úc. Được bảo lãnh bởi chính quyền tiểu bang.

 

Điều kiện để xin visa:

1.   Có thư mời nộp hồ sơ của Bộ di trú Úc

2.   Dưới 55 tuổi,

3.   Là một doanh nhân thành công,

4.   Được bảo lãnh của một tiểu bang ở Úc,

5.   Giá trị phần vốn chủ sở hữu của đương đơn và vợ/chồng trong doanh nghiệp là trên $400,000 AUD,

6.   Hai (2) trong bốn (4) năm gần nhất trước ngày nộp đơn, doanh thu thuần của công ty ở Việt Nam, bao gồm cả công ty của vợ/chồng đạt tối thiểu $3,000,000 AUD/năm,

7.   Đương đơn và vợ/chồng phải chiếm ít nhất:

·       51% cổ phần nếu doanh nghiệp có doanh thu dưới $400,000 AUD, hoặc

·       30% cổ phần nếu doanh nghiệp có doanh thu trên $400,000 AUD, hoặc

·       10% cổ phần nếu doanh nghiệp có niêm yết trên sàn chứng khoán đại chúng.

8.   Đối với mỗi doanh nghiệp, đương đơn phải cung cấp báo cáo tài chính được chuẩn bị theo tiêu chuẩn kế toán quốc tế hoặc của Úc cho 2 năm liền kề trước khi nộp đơn xin visa.

9.   Có tổng giá trị tài sản tồi thiểu $1,500,000 AUD để chuyển sang Úc sinh sống và kinh doanh,

10.       Có cam kết kinh doanh thực sự tại Úc và sẽ điều hành hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp tại Úc.

11.       Thỏa mãn các điều kiện khác về lý lịch, sức khỏe…