orphan relative

Visa 117 – Trẻ họ hàng mồ côi

Người có visa này được phép: Thường trú vĩnh viễn tại Úc. Làm việc, sinh sống và học tập tại Úc. Hưởng bảo hiểm sức khỏe và các quyền lợi như công dân Úc. Hưởng trợ cấp phúc lợi xã hội. Bảo lãnh người thân…

error: Tính năng đã bị khóa